Habitatge

El Consell Comarcal del Garraf tramita diferents ajuts que la Generalitat de Catalunya ofereix a la ciutadania, a través de l'Oficina Comarcal d'Habitatge. Aquesta oficina dóna servei d’informació i tramitació de sol·licituds d’ajudes al lloguer, i assessorament sobre els ajuts a la rehabilitació d’habitatges, entre d'altres. Així mateix s'ofereix el Servei d'assessorament del deute en l'habitatge (SIDH). També es tramiten cèdules d’habitabilitat i registres de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial i gestiona la borsa de lloguer social. Si voleu ampliar la informació d'algun servei d'aquesta Oficina o per qualsevol consulta relacionada amb l'habitatge, podeu enviar un correu a l'adreça habitatge@ccgarraf.cat

Serveis