Comissions informatives

 

Comissió Informativa de Serveis Generals i Organització

Atribucions: l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple sobre la gestió pressupostària i comptable, els recursos humans, la contractació, la comunicació i la transformació digital, entre d’altres matèries de l’àrea.

Presidència: Rosa Tubau Llorià. Vice-Presidència: Ana Herrera Bordallo

Vocals:

 • Grup comarcal PSC
  • Titulars: Ana Herrera Bordallo, Renata Bedós Stout, Josep de Barberà Johera, Nelson Araujo Ozuna, Xavier Roig Juan
  • Suplents: Antonia Pulido Fernández, Francisco José Perona Jiménez, Quim-Fèlix Ruiz i Collado, Marta Verdejo Sánchez, Rosalía Márquez Rasero
 • Grup comarcal Junts
  • Titulars: Rosa Tubau Llorià, Jaume Carol Roldan
  • Suplents: Jaume Carnicer Mas, Albert Bonet Huete
 • Grup comarcal ERC-AM
  • Titular: Conxi Martínez i Sánchez. Suplent: Carme Almirall i Viñola
 • Grup comarcal CUP-Amunt
  • Titular: Tània Reyes Torbisco. Suplent: Pau Garriga Gabaldà
 • Grup comarcal En Comú Guanyem – Confluència
  • Titular: Carme Gasulla Blanco. Suplent: Iolanda Sánchez Alcaraz
 • Grup comarcal PP
  • Titular: Carlos Remacha López. Suplent: Juana Navarrete Jiménez
 • Grup comarcal de Vox
  • Titular: José Antonio Gilabert Delgado
  • Suplent: Jorge Mena Gálvez
 • Grup comarcal Transformem Vilanova
  • Titular: Ricardo Izquierdo Barjola

 

Comissió Informativa Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

Atribucions: l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple sobre les matèries d’ocupació, promoció econòmica, concertació territorial, esports, cultura, patrimoni i els convenis de de cooperació i col·laboració de l’àrea amb els ajuntaments.

Presidència: Renata Bedós Stout. Vice-Presidència: Rosa Huguet Sugranyes

Vocals:

 • Grup comarcal PSC
  • Titulars: Renata Bedós Stout, Luis Miguel García Alcaraz, Julio Ruiz Melero, Marta Verdejo Sánchez, Antònia Pulido Fernández
  • Suplents: Quim-Fèlix Ruiz i Collado, Francisco José Perona Jiménez, Xavier Roig Juan, Nelson Araujo Ozuna, Rosalía Márquez Rasero
 • Grup comarcal Junts
  • Titulars: Mònica Gallardo Montornés, Rosa Huguet Sugranyes
  • Suplents: Rosa Tubau Llorià, Jaume Carol Roldan
 • Grup comarcal ERC
  • Titular: Xavier Basart Muria. Suplent: Carme Almirall i Viñola
 • Grup comarcal CUP-Amunt
  • Titular: Pau Garriga Gabaldà. Suplent: Tània Reyes Torbisco
 • Grup comarcal En Comú Guanyem – Confluència
  • Titular: Iolanda Sánchez Alcaraz. Suplent: Carme Gasulla Blanco
 • Grup comarcal PP
  • Titular: Juana Navarrete Jiménez. Suplent: Carlos Remacha López
 • Grup comarcal de Vox
  • Titular: José Antonio Gilabert Delgado
  • Suplent: Jorge Mena Gálvez
 • Grup comarcal Transformem Vilanova
  • Titular: Ricardo Izquierdo Barjola

 

Comissió Informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

Atribucions: l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple sobre les matèries de planejament i programes europeus, habitatge, medi natural i transició energètica i, els convenis de cooperació i col·laboració de l’àrea amb els ajuntaments.

Presidència: Luis Miguel García Alcaraz. Vice-Presidència: Rosa Tubau Llorià

Vocals:

 • Grup comarcal PSC
  • Titulars: Luis Miguel García Alcaraz, Francisco José Perona Jiménez, Xavier Roig Juan, Marta Verdejo Sánchez, Gisela Vargas Reyes
  • Suplents: Ana Herrera Bordallo, Renata Bedós Stout, Quim-Fèlix Ruiz i Collado, Antònia Pulido Fernández, Nelson Araujo Ozuna
 • Grup comarcal Junts
  • Titulars: Jaume Carnicer Mas, Rosa Tubau Llorià
  • Suplents: Jaume Carol Roldan, Albert Bonet Huete
 • Grup comarcal ERC
  • Titular: Xavier Basart Muria. Suplent: Carme Almirall i Viñola
 • Grup comarcal CUP-Amunt
  • Titular: Pau Garriga Gabaldà. Suplent: Tània Reyes Torbisco
 • Grup comarcal En Comú Guanyem – Confluència
  • Titular: Iolanda Sánchez Alcaraz. Suplent: Carme Gasulla Blanco
 • Grup comarcal PP
  • Titular: Juana Navarrete Jiménez. Suplent: Carlos Remacha López
 • Grup comarcal Vox
  • Titular: Jorge Mena Gálvez. Suplent: José Antonio Gilabert Delgado
 • Grup comarcal Transformem Vilanova
  • Titular: Ricardo Izquierdo Barjola

 

Comissió Informativa de Serveis a les persones

Atribucions: l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple sobre les matèries i competències delegades d’educació, en matèria de serveis socials, joventut, gent gran, igualtat i feminisme, diversitat i convivència i, els convenis de cooperació i col·laboració de l’àrea amb els ajuntaments.

Presidència: Albert Bonet Huete. Vice-Presidència: Gisela Vargas Reyes

Vocals:

 • Grup comarcal PSC
  • Titulars: Gisela Vargas Reyes, Ana Herrera Bordallo, Quim-Fèlix Ruiz i Collado, Nelson Araujo Ozuna, Rosalía Márquez Rasero
  • Suplents: Antònia Pulido Fernández, Julio Ruiz Melero, Josep de Barberà Johera, Xavier Roig Juan, Marta Verdejo Sánchez
 • Grup comarcal Junts
  • Titulars: Albert Bonet Huete, Mònica Gallardo Montornés
  • Suplents: Jaume Carol Roldan, Jaume Carnicer Mas
 • Grup comarcal ERC
  • Titular: Conxi Martínez i Sánchez Suplent: Carme Almirall i Viñola
 • Grup comarcal CUP-Amunt
  • Titular: Tània Reyes Torbisco. Suplent: Pau Garriga Gabaldà. 
 • Grup comarcal En Comú Guanyem – Confluència
  • Titular: Carme Gasulla Blanco. Suplent: Iolanda Sánchez Alcaraz
 • Grup comarcal PP
  • Titular: Carlos Remacha López. Suplent: Juana Navarrete Jiménez
 • Grup comarcal Vox
  • Titular: Jorge Mena Gálvez. Suplent: José Antonio Gilabert Delgado
 • Grup comarcal Transformem Vilanova
  • Titular: Ricardo Izquierdo Barjola

 

Comissió Especial de Comptes

Atribucions: examinar i estudiar els comptes anuals del Consell Comarcal, i emetre’n el corresponent informe, i igualment l’examen, estudi i informe de tots els documents que ha d'aprovar el Ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de les hisendes locals. L’adopció dels acords respecte els dictàmens o informe que s’emetin per la Comissió Especial de Comptes, s’efectuaran per cada grup en forma de vot ponderat respecte la representativitat que ostentin al Ple de la Corporació.

Presidència: Rosa Tubau Llorià. Vice-Presidència: Josep de Barberà Johera

Vocals:

 • Grup comarcal PSC
  • Titular: Josep de Barberà Johera. Suplent : Ana Herrera Bordallo
 • Grup comarcal Junts
  • Titular: Rosa Tubau Llorià
  • Suplents Jaume Querol Roldan
 • Grup comarcal ERC
  • Titular: Carme Almirall i Viñola
  • Suplent: Conxi Martínez i Sánchez
 • Grup comarcal CUP-Amunt
  • Titular: Pau Garriga Gabaldà
 • Grup comarcal En Comú Guanyem – Confluència
  • Titular: Carme Gasulla Blanco
  • Suplent: Iolanda Sánchez Alcaraz
 • Grup comarcal PP
  • Titular: Carlos Remacha López
  • Suplent: Juana Navarrete Jiménez
 • Grup comarcal Vox
  • Titular: José Antonio Gilabert Delgado
  • Suplent: Jorge Mena Gálvez
 • Grup comarcal Transformem Vilanova
  • Titular: Ricardo Izquierdo Barjola

 

Darrera actualització: 26.10.2023 | 17:35
Darrera actualització: 26.10.2023 | 17:35