Serveis socials

D'acord amb el contracte programa signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Garraf presta els Serveis socials d’atenció primària dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, les famílies o els grups, a més de contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials, a la reinserció i integració social de les persones en situació de risc d’exclusió.

Els equips professionals dels serveis bàsics d’atenció primària estan formats per treballadors/es socials, educador/es i treballadores familiars que realitzen tasques d'informació, orientació i assessorament; estudi de casos, intervenció o tractament i seguiment; suport a persones, famílies o grups; gestió de recursos com serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i altres; derivació a serveis especialitzats; treball social comunitari; detecció i registre de dades; valoració i seguiment de les persones amb dependència.

Des del Consell Comarcal del Garraf també s'ofereixen serveis especialitzats relacionats d'atenció a la infància i adolescència, integració social per a persones amb discapacitat, abordatge de situacions de violència masclista, suport a les persones nouvingudes i atenció a la dependència.

Per a la prestació d'aquests serveis, anualment se signen convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella.

Serveis