Administració digital

La societat actual té una porta oberta als nous tipus d’informació, comunicació i serveis. Les tecnologies relacionades amb Internet permeten una nova manera de treballar, d’intercanviar i interaccionar amb un major nombre de persones, empreses, països i continents i també amb una major comoditat.

El Consell Comarcal del Garraf treballa per afavorir el procés d'implantació de l'administració digital amb diverses accions:

  • Adreçades a la ciutadania: com a entitat de registre col·laboradora de l'Agència Catalana de Certificació, emet el Certificat Digital Personal, que facilita la tramitació telemàtica amb totes les administracions. També realitza xerrades informatives sobre l'ús de l'idCat i accions adreçades a la ciutadania relacionades amb la tramitació telemàtica a les administracions locals, autonòmiques i de l'Estat. Ens participants: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya AOC i l'Agència Catalana de Certificació. Institucions finançadores: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya.
  • Adreçades als municipis: l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE) és un programa que dóna suport tècnic, assessorament i acompanyament als ajuntaments de la comarca en el seu procés de modernització, tot col·laborant en la implantació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT (preferentment als ajuntaments menors de 5.000 habitants).

Podeu trobar aquests serveis als enllaços corresponents.

Serveis