Borsa d'Habitatge

L’Oficina Comarcal d’Habitatge gestiona aquests programes:

Programa de Mediació per al Lloguer Social

Les persones propietàries d’un habitatge desocupat poden posar-lo en lloguer mitjançant la mediació de les borses per al lloguer social i les borses joves d’habitatge que integren la Xarxa de Mediació. Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres; garanteixen el bon ús dels habitatges; negocien rendes de lloguer per sota de mercat; i cerquen l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència.

A qui va dirigit?

A persones propietàries d’habitatges desocupats que els vulguin posar a lloguer amb la mediació d’una borsa.

Avalloguer - Cobertura a persones propietàries per al cobrament de rendes de lloguer

L’avalloguer és un règim de cobertures aplicable al lloguer d’habitatges permanents a Catalunya durant tot el termini de vigència del contracte. Les persones arrendadores poden percebre una quantitat màxima de cinc mesos de lloguer en el cas d’instar un judici per a l’obtenció de sentència de desnonament per impagament de la renda de lloguer.

Per a tenir dret a la cobertura, la persona propietària ha d’haver sol·licitat inicialment acollir-s’hi mitjançant la presentació d’un document de compromís d’acceptació de l’avalloguer signat també per la part arrendatària, registrar el contracte de lloguer i dipositar la fiança a l’Institut Català del Sòl.

Aquesta cobertura no és compatible amb les garanties que presten les borses de mediació integrades a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i a la Xarxa de Lloguer Jove.

A qui va dirigit?

A les persones arrendadores d’habitatges que compleixin els requisits.

Programa de Cessió

Propietari (temporalment queda aturada la captació d’habitatges)

El Programa de cessió ofereix als propietaris la garantia que el seu habitatge serà retornat en bon estat al finalitzar el contracte i que cobraran una renda mensual, durant la vigència del contracte d’arrendament. La relació contractual s’estableix mitjançant un contracte de mandat entre el propietari i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per un termini màxim de 6 anys. Posteriorment, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el llogater signen el contracte d’arrendament per un termini de 5 anys.

Aquest Programa de cessió dóna tranquil·litat i seguretat als propietaris i, d'altra banda, afavoreix l’increment del parc d’habitatges de lloguer a preus assequibles.

Borsa Jove d’Habitatge

Servei que té per objectiu posar en contacte, en condicions avantatjoses, els joves amb els propietaris que volen llogar-los habitatges.

Pots trobar pisos de lloguer en bon estat i et negocien les millors condicions possibles sense cap cost, ni per al llogater ni per al propietari.

Termini
Durant tot l’any.

 

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Horari d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre): dimarts i dijous, de 10 a 13 h. Horari d’hivern (del 16 de setembre al 14 de juny): dimarts i dijous, de 10 a 13 h i dijous a la tarda, de 16.30 a 18.30 h. Consell Comarcal del Garraf. Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8 de Vilanova i la Geltrú.

  • Telefònicament

    Tel: 93 810 04 00 ext 1141. De dilluns a divendres de 10 a 13 h. ()

Adreça:

Consell Comarcal del Garraf Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8 Vilanova i la Geltrú

Darrera actualització: 19.10.2022 | 11:26