Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya

Per poder aconseguir un habitatge amb protecció oficial cal inscriure’s prèviament en aquest registre, compost pels registres propis dels ajuntaments i pel registre de la Generalitat de Catalunya. El Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels habitatges amb protecció oficial. A part, permet facilitar els processos d’adjudicació d’habitatges protegits garantint la màxima transparència. Les persones inscrites en el Registre poden participar en els processos d’adjudicació si compleixen els requisits exigits i hi estan inscrites abans de l’inici del procediment d’adjudicació.

Persones destinatàries:

Persones que vulguin optar a la concessió d’un habitatge amb protecció oficial i compleixin tots els requisits establerts.

La inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial té una vigència de tres anys.

Darrera actualització: 18.11.2022 | 12:43