Ensenyament

Atenció: obert el termini per a sol·licitar AJUTS DE MENJADOR I DESPLAÇAMENT ESCOLAR del curs 2024-2025. 

AJUTS DE MENJADOR I DESPLAÇAMENT ESCOLAR

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR - CURS 2024-2025

El Consell Comarcal del Garraf gestiona els serveis de menjador i transport escolar, segons el conveni de delegació de competències signat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La gratuïtat d'aquests serveis es preveu exclusivament per a l'alumnat d'educació obligatòria que, per manca d'oferta del seu nivell educatiu en el municipi de residència, s'escolaritzi fora d'aquest, en un centre educatiu proposat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Anuncis publicats al BOPB

Serveis