Recomanacions en l'àmbit de l'habitatge

Informació sobre les clàusules terra

Clàusula terra

La Diputació de Barcelona ha publicat un espai al seu web amb informació sobre les clàusules terra, així com material informatiu destinat a les persones afectades i/o els seus familiars, destinat a facilitar-los la presentació de la reclamació i aclarir els possibles dubtes.

Les clàusules terra són unes clàusules establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, encara que el tipus d'interès baixi per sota d'un determinat llindar establert per l’entitat bancària, la persona consumidora seguirà abonant el corresponent a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus d’interès de referència, habitualment l'euríbor.

Trobareu tota la informació aquí

"Tinc problemes per a pagar la hipoteca"

Banner hipoteca

Davant l’actual situació econòmica que ha portat a part de la ciutadania a tenir dificultats per pagar les quotes hipotecàries, suposant poder perdre la seva llar i quedar-se amb un deute financer, la Diputació de Barcelona ha editat el fullet informatiu “Tinc problemes per pagar la hipoteca”, engegant així una campanya informativa i preventiva per donar a la ciutadania informació bàsica sobre la matèria, informar dels diferents serveis que existeixen i que poden ajudar a trobar solucions per actuar en fase inicial del procés. Podeu descarregar-vos el tríptic fent clic aquí. Més informació al web: www.diba.cat/deutehabitatge

Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge

Xarxa de serveis locals d´habitatge

La Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge és l'espai d'interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d'experiències entre els ens locals i la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació interadministrativa i la generació i difusió d'instruments conceptuals, polítics i operatius que serveixin als serveis locals d'habitatge (oficines, borses i altres) per a gestionar millor les polítiques d'habitatge de proximitat.

La Xarxa admet com a membre qualsevol ens local de la província de Barcelona que desenvolupi o tingui voluntat de desenvolupar estructures de prestació de serveis d'habitatge a la ciutadania o programes i actuacions locals relacionades amb l'habitatge.

Observatori Local d'Habitatge

Observatori Habitatge

L'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona s'ocupa de la producció, gestió i difusió d'informació i coneixement en relació a l'habitatge des d'una perspectiva local amb la finalitat de satisfer les necessitats dels ens locals en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d'habitatge.

Web de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili

Informació jurídica sobre el contracte de lloguer, desnonament, etc.

Web Càtedra Unesco

https://housing.urv.cat/

Guia interactiva d'ajuda al deutor hipotecari: com trobar solucions a l'execució de l'habitatge

http://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2014/05/14/728241-guia-interactiva-de-ayuda-al-deudor-hipotecario-como-enfrentarse-y-encontrar

Recursos educatius sobre habitatge

Els recursos educatius sobre habitatge permeten aprofundir en el coneixement de l'arquitectura bioclimàtica i l'edificació sostenible i incidir en la minimització del consum de recursos (energia, aigua i altres) i de la generació de residus, així com en l'ús de materials sostenibles. A l'hora de dissenyar un habitatge és important que aquest s'integri en el paisatge i que tingui en compte els criteris ambientals que s'usen tant en l'arquitectura bioclimàtica com a l'edificació sostenible. Més informació a la pàgina de la Generalitat de Catalunya.

Observatori Local d'Habitatge. Diputació de Barcelona

L'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona s'ocupa de la producció, gestió i difusió d'informació i coneixement en relació a l'habitatge des d'una perspectiva local amb la finalitat de satisfer les necessitats dels ens locals en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d'habitatge.

Més informació: http://www.diba.cat/observatori-local-habitatge

Guia de Comunitats

L'Ajuntament de Viladecans ha editat una ‘Guia de suport a les comunitats veïnals’, com a una eina útil i pràctica en el dia a dia de la gestió de les comunitats de veïns i veïnes. La guia inclou tant informacions com recomanacions i consells sobre l’organització de la comunitat, el manteniment i la rehabilitació dels edificis i la convivència i el bon veïnatge.  Aquesta guia es pot descarregar fent clic en aquest enllaç.

Manual de la Hipoteca del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha editat un “Manual de la Hipoteca” on s’expliquen amb un llenguatge planer conceptes com: el càlcul de la quota a pagar, les comissions i les compensacions que pot cobrar el banc, l’obligatorietat de contractar assegurances i altres productes bancaris, les despeses que es deriven de l’obertura del préstec hipotecari, com es formalitza el préstec, quines variacions posteriors pot patir el préstec i què passarà si es deixa de pagar la hipoteca.

Aquest manual es pot consultar al web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès:

http://data.axmag.com/data/201207/U36340_F102524/index.html

ClinHab: consultes sobre habitatge i mediació residencial

ClinHab és el servei de consultes promogut per la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial, que forma part del Projecte “dret al Dret”, de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. La Clínica està integrada per professorat de Dret privat, entitats socials, voluntaris i estudiants dels darrers cursos dels estudis de Dret. Més informació al web: http://www.clinicajuridicaimmobiliaria.org/

Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) a Vilanova i la Geltrú

Servei subvencionat pel Departament de Justícia i prestat pel Col·legi d'Advocats de Barcelona. Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h.
Assignació d'una cita presencial per a un dia i hora determinats, d'acord amb la urgència de la consulta.

Més informació aquí

Què faig si no puc pagar la meva hipoteca?

Una pregunta que desgraciadament moltes famílies s’han hagut de formular durant el desenvolupament de la crisi financera i econòmica que estem vivint. No hi ha respostes miraculoses a aquest problema social i econòmic tan greu, però sí que es poden tenir en compte algunes indicacions pràctiques per sobreportar tan bé com sigui possible aquest problema. Més informació http://lacartadelabolsa.com/leer/articulo/que_hago_si_no_puedo_pagar_mi_hipoteca

Consultes jurídiques online

Fa dos mesos Provivienda va posar en marxa un servei de consultes jurídiques online. Es tracta d’un servei gratuït on els particulars poden enviar les seves consultes sobre habitatge. A més al mateix espai es poden veure les preguntes d’altres persones i s’aniran penjant les últimes notícies jurídiques. Per tenir-ne més informació podeu accedir al següent enllaç http://www.provivienda.org/asesoramiento-juridico-online-todas-tus-dudas-sobre-vivienda/

Guia pràctica del manteniment de l'edifici

La Diputació de Girona ha editat la "Guia pràctica del manteniment de l'edifici" destinada a les comunitats de veïns. Pensem que és una bona eina de difusió del deure de manteniment dels edificis així com del compliment amb les Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE). A més, la guia és un document interactiu que permet al ciutadà emplenar els camps des del mateix pdf. La podeu descarregar aquí

Infraestructures comunes de telecomunicacions en els edificis

Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes d'Estalvis d'Aragó

http://adicae.net/conozca-adicae.html

Darrera actualització: 19.09.2022 | 10:05
Darrera actualització: 19.09.2022 | 10:05