Medi ambient

L’àmbit de Medi Ambient treballa de forma conjunta en les estratègies per articular una resposta sostenible de la comarca, impulsant la reflexió, l’intercanvi i l’acció en la lluita contra el canvi climàtic i la posada en valor del patrimoni natural.

El 4 d’abril de 2019 es va presentar al Consell Comarcal del Garraf el nou Servei del Medi Natural i Litoral creat a partir de la dissolució el Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, que desenvolupava tasques de gestió integrada del litoral, així com accions d’educació i divulgació mediambiental.

Aquest servei, que neix en el marc del conveni de col·laboració amb els ajuntaments del Garraf, inclou línies concretes d’actuacions i prestacions vinculades amb l’ordenació, conservació i protecció del medi natural, marí i terrestre.

Serveis