Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Les dades que consten a la cèdula són:

 • L’adreça i ubicació de l’habitatge
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
 • Les estances i els espais que componen l’habitatge
 • El llindar màxim d’ocupació
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat 

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Canals de tramitació:

 • Telefònicament

  Tel: 93 810 04 00 ext 1141 (Dilluns a divendres de 10 h a 13 h.)

 • Presencial

  Horari d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre): dimarts i dijous de 10 a 13h. Horari d’hivern (del 16 de setembre al 14 de juny): dimarts i dijous de 10 a 13h i dijous a la tarda de 16.30 a 18.30h.

Adreça:

Consell Comarcal del Garraf Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8 Vilanova i la Geltrú

Darrera actualització: 19.10.2022 | 11:28