Informació sobre préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

Línia de préstecs convinguda entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) Per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges.

Terminis

Del 2 de març al 15 de novembre de 2020

Tràmit telemàtic

Persones destinatàries:

  • Les comunitats de propietaris dels edificis d’habitatges dels barris socials que administra l’Agència de l'Habitatge de Catalunya amb un índex de morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 13% (Línia ICF3.1). Veure llistat de barris en aquest enllaç.
  • Les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 5% tot i que excepcionalment es podran valorar operacions  per a comunitat de propietaris amb morositat fins el 8% sempre que aquestes aportin garanties que responguin al criteri de solvència exigit per retornar el préstec. (Línia ICF3.2)

No poden accedir a aquests préstecs les persones propietàries d’habitatges unifamiliars ni les persones jurídiques o físiques propietàries d’edificis d’habitatges, ni comunitats de propietaris amb operacions  inferiors als 30.000 euros per comunitat de propietaris i màxim de 20.000 euros per habitatges  de la comunitat.


Darrera actualització: 15.02.2023 | 09:33