Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge

Són prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

Persones destinatàries:

Persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/126/2021 i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per

 •  Deutes d’impagament de:
  • Rendes de lloguer
  • Rendes de lloguer derivades de la COVID
  • Quotes hipotecàries.
 • Pèrdua de l’habitatge habitual
 • Renovacions de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l'empara de la Resolució TES/1969/2019.
  • Les persones que van tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l'empara de la Resolució TES/1969/2019, de 12 de juliol.

No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ni tampoc les que hagin rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l’hagin acceptada.


Darrera actualització: 31.05.2023 | 14:03