Recerca, tecnologia i innovació

Treballem conjuntament per fomentar la vellesa saludable i millorar la qualitat de vida de les persones grans i dependents, a través de la recerca tecnològica i la innovació.

Actuacions:

Indellar - Projecte pilot per la vida independent. Institut de Robòtica per la Dependència i Fundació Ave María

  

Estem treballant en el desenvolupament d'Indellar, un projecte pilot per facilitar la vida independent de les persones grans, en col·laboració amb la Fundació Ave Maria i l’Institut de Robòtica per la Dependència. L'objectiu d'aquest projecte és potenciar l’envelliment actiu en el seu entorn i lluitar contra la soledat no volguda, a través una plataforma tecnològica especialment creada per aquest fi. Aquest projecte és finançat per la UE – Next Generation i la Diputació de Barcelona.

Talent Trainer. Institut de Robòtica per la Dependència 

  

El projecte "Talent Trainer", desenvolupat conjuntament amb l'Institut de Robòtica per a la Dependència, consisteix en la creació d'un assistent virtual que actuarà com a suport personal i contribuirà a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. El projecte incorpora tecnologia d'intel·ligència artificial que permet interactuar amb cada participant i oferir suport personalitzat.

Better Aging. Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf.

  

El Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf centra els seus esforços en la prevenció amb l’objectiu que l’evolució de la piràmide poblacional (que suposarà un increment important de persones grans i dependents en un futur proper a la comarca) no suposi el col·lapse del sistema sanitari. En paral·lel, treballen en la implementació de serveis als domicilis de les persones, per evitar els ingressos i els desplaçaments, i en la integració dels serveis sanitaris, per una banda, i social, per l’altra.

Never Alone. eResidence. Fundació Ave Maria

  

Never Alone és una plataforma informàtica que, per una banda, coordina els diferents serveis (socials, sanitaris, judicials, comunitaris o familiars, entre altres) que necessita una persona amb dependència des del seu domicili i, per l’altra, monitoritza la seva situació (de salut o social) per detectar canvis i actuar el més aviat possible. La plataforma Never Alone s’està aplicant ja a col·lectius de Sant Pere de Ribes i està a punt d’expandir-se a altres municipis.

Deliverybot. Institut de Robòtica per a la Dependència.

  

Deliverybot és una solució robòtica per als centres sociosanitaris que automatitza funcions com ara el buidatge de la brossa i els trasllats de la roba o el menjar, cosa que permet als centres destinar més temps a la cura de les persones. L’IRD treballa actualment en la introducció de la robòtica a la llar, mitjançant petits robots socials, per aconseguir que les persones puguin allargar la seva estada al domicili el màxim de temps possible.

Silver Living Lab. Neàpolis.

  

L’agència d’innovació pública Neàpolis va crear un laboratori ciutadà en el qual van poder participar persones usuàries, expertes de l’àmbit social i de la salut i emprenedores. Després de detectar les necessitats existents, l’agència va engegar un programa d’acompanyament emprenedor que va finalitzar amb al creació d’una start-up que, a través d’una aplicació, vol optimitzar el servei d’atenció primària. Actualment, Neàpolis treballa en aplicar solucions relacionades amb la realitat immersiva.

Envellint. Universitat Politècnica de Catalunya.

  

Envellint és una aplicació dissenyada per detectar la fragilitat en els estadis primerencs de l’envelliment, per tal de poder actuar i allargar el temps de bona salut i que el temps de dependència o de mala salut (que actualment és de 19 anys de mitjana) sigui més curt. 

Darrera actualització: 08.02.2024 | 08:19
Darrera actualització: 08.02.2024 | 08:19