Envelliment de Quilòmetre Zero

En el marc del projecte "Garraf, comarca cuidadora", el Consell Comarcal del Garraf ha encarregat al Grup ABD l’elaboració de la diagnosi de l’envelliment als municipis de Cubelles, Canyelles i Olivella, per a la redacció posterior del Pla Local d’Envelliment de Quilòmetre Zero.

L’objectiu és analitzar i diagnosticar la situació de les persones grans del territori per poder definir l’estratègia per a l’envelliment de quilòmetre zero mitjançant un pla local.

Seguint les pautes marcades pel Departament del Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i amb el finançament de la UE – NextGenerationUE i la Diputació de Barcelona, el Pla ha de servir per millorar la qualitat de vida de les persones grans i fomentar l’envelliment actiu com a model de socialització, prevenció i promoció de l’autonomia personal. Entre els seus objectius, destaquem la lluita contra la soledat no volguda, combatre el maltractament, minimitzar la bretxa digital i la participació de les persones grans en l’àmbit associatiu i en les dinàmiques d’arrel comunitària del seu territori.

Per portar a terme aquest estudi, el grup ABD mitjançant diferents tècniques d’investigació, farà un recull d’informació tant quantitativa com qualitativa per a després donar pas a un seguit de sessions participatives per poder conèixer les necessitats i les propostes d’actuacions de millora a partir de la interacció entre les persones grans de cada municipi i els diferents professionals de la xarxa pública (socials, laborals, de salut, educació, esports i cultura). 

El dia 20 de desembre de 2023 es van realitzar les primeres sessions participatives als municipis de Canyelles i Olivella amb persones majors de 65 anys. Mitjançant la interacció de les persones grans de cada municipi es van poder abordar diverses qüestions que, des dels diferents punts de vista i experiències viscudes, consideraven que podien afectar a la seva autonomia personal i qualitat de vida.

Finalment, una vegada definit el Pla Local d’Envelliment de Quilòmetre Zero, s’iniciarà la fase de desenvolupament i dinamització on es treballarà per portar a terme les actuacions planificades que ajudin assolir els objectius marcats i impulsar l’avaluació de les polítiques públiques en l’àmbit de la dependència i l’envelliment actiu, en coordinació amb la resta d’administracions i en col·laboració amb el Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf.

 

 

Darrera actualització: 07.02.2024 | 13:00

Imatges

Darrera actualització: 07.02.2024 | 13:00