Joventut

El Servei Comarcal de Joventut desplega polítiques de joventut centrades en el suport a polítiques locals, amb l'impuls de taules polítiques i tècniques. D'aquesta manera es detecten necessitats del col·lectiu jove, es planifiquen i es fa seguiment de les accions d'àmbit comarcal adreçades a joves. L'eina de planificació estratègica és el Pla Comarcal de Joventut 2022-2025.

Es gestionen diversos projectes:

  • Pla de prevenció de les drogodependències TRACA, a Canyelles, Cubelles i Olivella.
  • Programa Referent d'emancipació i Inclusió juvenil, per a joves en situació de vulnerabilitat. 
  • Programa Referent d'ocupació juvenil, a tots els municipis.
  • Programes d'ocupació-formació del SOC adreçats a joves: Treball i Formació, Joves en Pràctiques i Primera experiència en AAPP
  • Formació a mida per a professionals i per a joves, d'acord amb les regidories de Joventut.
  • Programa Escolta Jove, de suport als serveis de joventut de Canyelles i Olivella. 
  • Coordinació amb l'Oficina Jove Garraf.
  • Elaboració de guies comarcals i altres materials de difusió.

També es gestionen les competències delegades per la Generalitat de Catalunya:

  • Control de les instal·lacions juvenils (cases de colònies, albergs, etc.).
  • Seguiment de les activitats de lleure per a menors de 18 anys regulades pel Decret 267/2016 (casals d'estiu, colònies, etc.)
Serveis