Autorització de venda d’habitatges de promoció pública amb canvi de règim

Els habitatges de protecció oficial de promoció pública (el promotor és una administració pública) són els qualificats així a l’empara del Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d’octubre. Aquests habitatges mantenen aquesta qualificació durant 30 anys, sense possibilitat de desqualificació prèvia.

No obstant això, s’admet, sempre que tinguin almenys 15 anys d’antiguitat i es compti amb la conformitat de l’Ajuntament i del promotor, un canvi de règim envers la protecció oficial de règim general. En aquesta tramitació l’Administració, si escau, atorga l’autorització per a la venda de l’habitatge protegit de promoció pública juntament amb el canvi de règim. El canvi suposa un increment del preu màxim de venda.

Per altra banda, els adquirents poden optar als ajuts per a l’adquisició a un habitatge nou amb protecció oficial de règim general.

Persones destinatàries:

Titulars d’habitatges de protecció oficial de promoció pública.


Darrera actualització: 31.05.2023 | 14:07