Habitatge

El Consell Comarcal del Garraf tramita diferents ajuts que la Generalitat de Catalunya ofereix a la ciutadania, a través de l'Oficina Comarcal d'Habitatge.

Aquesta oficina dóna servei d’informació, assessorament i tramitació de sol·licituds d’ajudes per a la compra, el lloguer i la rehabilitació d’habitatges.

També tramita cèdules d’habitabilitat i registres de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial i gestiona la borsa d'habitatge jove i la borsa de lloguer social.

D'altra banda, el Consell Comarcal del Garraf s'ha adherit a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, que ofereix suport als ens locals en relació amb la prestació de serveis d'habitatge.

Si voleu ampliar la informació d'algun servei d'aquesta Oficina o per qualsevol consulta relacionada amb l'habitatge, podeu enviar un correu a l'adreça oth@ccgarraf.cat. Intentarem donar-vos resposta el més aviat possible.