Pacte per a l'Ocupació del Garraf

El Pacte per a l'Ocupació del Garraf va néixer com un full de ruta de les actuacions en l'àmbit de l'ocupació a la comarca en el període 2018-2020. Un acord marc que també funciona com a instrument de detecció de necessitats i de planificació de les actuacions formatives i ocupacionals en el territori.

Aquesta eina de concert va ser signada el 31 de juliol de 2018. En formen part el Consell Comarcal del Garraf, els ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Canyelles i Olivella, l'Agència de Desenvolupament Node Garraf, la Universitat Politècnica de Catalunya, els sindicats UGT i CCOO, la Federació Empresarial del Gran Penedès, la Mancomunitat Penedès Garraf i la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Ensenyament, com a representació de la participació dels instituts en el procés de concertació. 

Per una banda, el Pacte dóna resposta a les conclusions obtingudes durant la Jornada sobre l'Ocupació al Garraf, realitzada el 23 de novembre de 2016. En aquesta taula va quedar palès que calia disposar d'un coneixement profund i acurat de la situació de l'ocupació en el territori i fer una aposta per implementar projectes de millora i dinamització del mercat de treball comarcal.

Per l'altra, el Pacte s'enquadra en el nou marc legal establert per la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Aquesta llei pretén fomentar la concertació territorial per tal de coordinar i integrar les actuacions ocupacionals.

Durant el plenari del 28 d’octubre de 2021 es va acordar continuar treballant conjuntament, de forma col·laborativa i concertada, en el II Pacte per a l’Ocupació del Garraf, obrint la possibilitat d’incorporar nous membres d’altres àmbits dels ajuntaments.

Objectius:

 • Coordinació entre diferents actors en matèria d'ocupació
 • Optimització dels recursos i potencialitats de la comarca
 • Direcció dels recursos formatius i ocupacionals cap a aquelles activitats que estan generant ocupació a la comarca
 • Lluita contra la precarietat laboral, el baix nivell adquisitiu, la temporalitat, parcialitat i l'estacionalitat dels contractes
 • Treballar per un mercat laboral a la comarca més inclusiu i lliure de discriminacions de gènere.

Línies d'actuació:

 • Ocupació
 • Innovació sociotecnològica i ocupació en l'àmbit de la dependència
 • Formació
 • Retenció del talent
 • Emprenedoria

Calendari / Horari:

 • Dilluns a divendres de 8 a 14.30 h
 • Dijous de 8 a 14 h i de 15.30 a 19 h

Persones destinatàries:

Ajuntaments i entitats i organismes que desenvolupen polítiques i actuacions formatives i ocupacionals a la comarca.


Com sol·licitar-ho:

Tel. 93 810 04 00 (Ocupació)


Darrera actualització: 22.09.2022 | 10:53