Cooperació i Cultura de Pau

Des d'aquest àmbit desenvolupem diverses accions amb l'objectiu d'obrir espais per a la reflexió i el debat al voltant dels drets i humans, la cultura de pau i la cooperació al desenvolupament.

També donem suport a les campanyes d'ajut humanitari que gestiona el Fons Català de Cooperació i oferim cursos formatius en àmbits de cooperació, educació per a la pau, resolució de conflictes i educació per al desenvolupament (entre altres) a les entitats, tècnics/ques dels ajuntaments i persones de la comarca.

Així mateix, desenvolupem el Programa Garraf per la Pau, que inclou un seguit d’accions d'educació per al desenvolupament adreçades a la població de la comarca, especialment al jovent.  

Serveis