Projectes d'Aprenentatge i Servei Comunitari

El Consell Comarcal del Garraf impulsa dos projectes d’Aprenentatge Servei Comunitari (APS) d’àmbit ambiental del Garraf, pels instituts de la comarca, que es fonamenten en tres pilars: l'aprenentatge, la repercussió social i la repercussió ambiental i, per tant, tenen un impacte potencial sobre l'alumnat, l'entorn i la comunitat.

La comarca del Garraf està envoltada pels Parc del Garraf, Olèrdola i Foix, així com de l’espai marí protegit Costes Garraf. Aquesta anella verda-blava, conjuntament amb el diferents espais protegits, com la Riera de Ribes, la desembocadura del Foix, els Colls i Miralpeix i altres espais naturals, són un refugi per a la fauna i serveixen com a punt de repòs als ocells migratoris, donant-li a aquest territori un gran valor mediambiental.

L’objectiu dels projectes és transmetre a l’alumnat aquests valors, sensibilitzant sobre la importància de les nostres accions i promoure la participació en la protecció i conservació del medi natural.

L’educació ambiental és una eina clau per a formar adults crítics i responsables vers el medi ambient, des de la infància.

  • Projecte APS Ecosistemes aquàtics continentals del Garraf. Els diferents espais protegits i humits del territori són un refugi per a la fauna i serveixen com a punt de repòs als ocells migratoris. El seu equilibri és fràgil i cal protegir.
  • Projecte APS Zero residus a les platges del Garraf. La gran quantitat de residus i en especial de plàstics que van a parar al litoral del Garraf suposa un problema ambiental que afecta als ecosistemes marins, generant efectes directes sobre la nostra salut. Conèixer aquests valors i les problemàtiques ambientals és essencial per a sensibilitzar i implicar a l’alumnat a la seva conservació i protecció.

Adreçat a: alumnat de 3r. i 4rt. d’ESO

Preu: gratuït (si cal transport pel desplaçament a l'espai natural, anirà a càrrec del centre escolar)

Darrera actualització: 20.04.2022 | 13:32