Projectes d'Aprenentatge i Servei Comunitari

El Consell Comarcal del Garraf impulsa tres projectes d’Aprenentatge Servei Comunitari (APS) d’àmbit ambiental del Garraf, pels instituts de la comarca, que es fonamenten en tres pilars: l'aprenentatge, la repercussió social i la repercussió ambiental i, per tant, tenen un impacte potencial sobre l'alumnat, l'entorn i la comunitat.

La comarca del Garraf està envoltada pels Parc del Garraf, Olèrdola i Foix, així com de l’espai marí protegit Costes Garraf. Aquesta anella verda-blava, conjuntament amb el diferents espais protegits, com la Riera de Ribes, la desembocadura del Foix, els Colls i Miralpeix i altres espais naturals, són un refugi per a la fauna i serveixen com a punt de repòs als ocells migratoris, donant-li a aquest territori un gran valor mediambiental.

L’objectiu dels projectes és transmetre a l’alumnat aquests valors, sensibilitzant sobre la importància de les nostres accions i promoure la participació en la protecció i conservació del medi natural.

L’educació ambiental és una eina clau per a formar adults crítics i responsables vers el medi ambient, des de la infància.

  • Projecte APS Ecosistemes aquàtics continentals del Garraf. Els diferents espais protegits i humits del territori són un refugi per a la fauna i serveixen com a punt de repòs als ocells migratoris. El seu equilibri és fràgil i cal protegir.
  • Projecte APS Zero residus a les platges del Garraf. La gran quantitat de residus i en especial de plàstics que van a parar al litoral del Garraf suposa un problema ambiental que afecta als ecosistemes marins, generant efectes directes sobre la nostra salut. Conèixer aquests valors i les problemàtiques ambientals és essencial per a sensibilitzar i implicar a l’alumnat a la seva conservació i protecció.
  • Projecte APS Espai marí costes Garraf: aquest espai, des de la costa fins a aigües més profundes, els canyons submarins, suposa un ecosistema essencial per a moltes espècies animals marines com cetacis, peixos, tortugues i aus marines, així com espècies vegetals, destacant la posidònia. Aquest projecte permet descobrir la gran biodiversitat marina present tant als ecosistemes marins naturals com al Parc d’Esculls Artificials del Garraf, així com entendre la gran importància de respectar els recursos naturals presents en aquesta àrea i aprendre a transmetre-ho a la ciutadania mitjançant una campanya comunicativa.  

Adreçat a: alumnat de 3r. i 4rt. d’ESO

Preu: gratuït (si cal transport pel desplaçament a l'espai natural, anirà a càrrec del centre escolar)

Com sol·licitar-ho:

Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf
Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge
medinatural@ccgarraf.cat
93 810 04 00 Ext. 1137


Darrera actualització: 26.06.2023 | 10:13