Envelliment actiu i saludable, i dependència

Projecte cofinançant pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea

El 4 de maig de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució GAH/95/2016, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) enmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) articulen un conjunt d’operacions, amb un fort component d’innovació, per a la transformació econòmica del territori i, en definitiva, per generar activitat econòmica sostenible i llocs de treball.

Els projectes recollits en aquest PECT Garraf deriven de l’estratègia global que impulsa el Consell Comarcal del Garraf d’acord amb els sis municipis que el formen i les entitats beneficiades.

L’objectiu general del PECT és emprendre iniciatives per a assolir una vellesa activa i saludable i millorar la dependència de les persones per tal de mantenir els nivells de qualitat de vida del territori. Per això, precisem articular:

  • Solucions innovadores per gestionar la salut.
  • Prevenir el declivi funcional i la fragilitat.
  • Promoure models integrals d’atenció per a malalties cròniques, incloent la monitorització remota.
  • Desplegament de solucions TIC per ajudar a la gent gran per mantenir-se independents i actius.
  • Promoure la innovació per a l’arquitectura i l’urbanisme adequats a la gent gran.

Les entitats beneficiàries de la comarca són el Consell Comarcal del Garraf, el Consorci Sanitari Alt Penedès - Garraf, la Fundació Ave Maria, l’Institut de la Robòtica per a la Dependència, Neàpolis i la UPC.

Els projectes del PECT Garraf estan emmarcats en les següents actuacions:

Consell Comarcal del Garraf: entitat coordinadora del PECT amb un pressupost aprovat de 151.832,00 €

Actua com a coordinador del PECT Garraf cap a les entitats beneficiades del projecte d’especialització i de competitivitat territorial de l'envelliment actiu i saludable i dependència.

Consorci Sanitari Alt Penedès - Garraf: projecte Better Aging amb un pressupost aprovat de 217.096,33 €

Aquest projecte se centra en la cerca de la millora de les relacions interpersonals, la prevenció de la solitud no volguda i la promoció de l’exercici físic tenint en compte l’estat físic, funcional, emocional i cognitiu de la gent gran al Garraf, aprofitant les noves tecnologies i la seva evolució, amb una adaptació i integració territorial de recursos i serveis que sigui innovadora i personalitzada.

Fundació Ave Maria: projecte Never Alone amb un pressupost aprovat de 214.500,00 €

El projecte té com a objectiu el desenvolupament de la plataforma Never Alone, una solució de teleassistència a la llar per a persones dependents, amb un grau de personalització elevat.

Institut de la Robòtica per a la Dependència (IRD): projecte Deliverybot amb un pressupost aprovat de 371.625,00 €

El projecte té per objectiu l’obtenció d’una innovació de base tecnològica que permetrà a residències transferir hores de transport de materials a l’atenció a les persones, millorant la qualitat del servei i reduint costos. La solució inclourà una flota de robots mòbils amb capacitat de càrrega de fins a 100 Kg, carros diversos (menjar, roba neta, roba bruta...) i un software de gestió de flota. Els robots se situaran sota un carro, l’elevaran, el transportaran i el deixaran a la seva destinació de forma des-assistida i segura, compartint passadissos i ascensors amb persones (treballadors, clients, residents...).

Neàpolis: projecte Silver Living Lab amb un pressupost aprovat de 234.962,25 €

El projecte té per objectiu desenvolupar un ecosistema de treball entre els diferents actors locals/comarcals de la innovació (quadrúple hèlix) per trobar solucions a les necessitats de la nova tercera edat, per tal de crear una indústria competitiva basada en el coneixement, la recerca, la innovació, l’experimentació activa i la recerca de nous nínxols econòmics basats en aquest sector.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): projecte Envellint amb un pressupost aprovat de 328.536,52 €

Es proposa un projecte d’innovació i desenvolupament entorn la creació d’una plataforma que dissenyi i implementi eines per fer de les ciutats i pobles del Garraf, uns entorns saludables i “amigables” per la gent gran gràcies a l’anàlisi de dades rellevants de col·lectius amb risc de fragilitat i la ingerència d’actuacions rehabilitadores o compensatòries. La visió del projecte que es presenta té una aproximació integral de salut i benestar i pretén en una de les actuacions establir les bases d’una estratègia de prevenció de caigudes a la comarca.

Actuacions amb impacte comarcal, per tots 6 municipis.

L’import total d’execució del projecte és de 1.518.552,10 €, dels quals 759.276,05 € serà cofinançat pel fons FEDER de la Unió Europea i la durada és de quatre anys. 

 

    

Darrera actualització: 18.04.2024 | 08:31