Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència - SEAIA

El Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) està format per 8 professionals: dos psicòlegs, dues pedagogues, dues treballadores socials i dos educadors/es ubicats al Consell Comarcal del Garraf, donant servei a tota la comarca.

L'equip està encarregat de fer el diagnòstic, la valoració i el seguiment de menors en alt risc social i del seu entorn sociofamiliar, proposant les mesures més adequades per a cada cas.

En la intervenció a nivell d’atenció global es distingeixen tres fases: assessorament, estudi i seguiment. Els casos atesos arriben a l’equip, prèvia valoració i posterior derivació dels Equips Socials Bàsics del territori i de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya.

Funcions: 

  • Recepció dels casos d’alt risc social, derivats dels serveis socials d’atenció primària o la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
  • Diagnòstic i valoració de menors i les famílies en situació d’alt risc social. Emissió de les propostes tècniques i administratives que vagin més en benefici de l’infant.
  • Seguiment del/la menor i de la seva família una vegada aplicada la mesura: acolliment familiar simple o permanent, acolliment en família extensa, acolliment en família aliena, acolliment convivencial d’acció educativa o acolliment en centre residencial.
  • Assessorament als serveis socials d’atenció primària en matèria d’infància i adolescència.
  • Establir coordinacions amb altres equips, serveis i recursos que intervenen.
  • Promoure la prevenció en matèria d’infància d’alt risc social mitjançant el treball comunitari.

Calendari/Horari:

De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h i dijous d’hivern (del 16/09 al 14/06) també de 16 a 19 h.

Persones destinatàries:

Menors i adolescents amb alt risc social i les seves famílies, prèvia derivació de l’equip Bàsic de Servei Socials d’atenció primària o de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.


Com sol·licitar-ho:

Tel. 93 810 04 00


Darrera actualització: 21.07.2022 | 10:52