Servei d'Ajuda al Domicili - SAD Municipal

El Servei d’Ajuda al Domicili inclou un conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o a manca d’autonomia personal (SAD Social) i a les persones amb dependències (SAD Dependència).

Aquest conjunt d’accions o serveis s’organitzen mitjançant un pla d’atenció social individual, familiar o convivencial i es realitzen per part de personal qualificat i preparat (treballadors/es familiars).

Horari:

  • Canyelles: dilluns, dimecres i divendres de 8 a 15 h.
  • Cubelles: dilluns a divendres de 8 a 15 h.
  • Olivella: dimarts i dijous de 8 a 15 h.

Persones destinatàries:

  • SAD Social: adreçat a la ciutadania en general. És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia del/la treballador/a social de l’equip Bàsics de Serveis Socials.
  • SAD Dependència: adreçat a persones que tinguin reconegudes la situació de dependència i que els hagi estat prescrit el servei d’acord amb el que estableix la Llei 39 /2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia del/la treballador/a social de l’equip Bàsic de dependència. 

Com sol·licitar-ho:

Per accedir al servei cal demanar cita prèvia als serveis socials dels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella i Consell Comarcal del Garraf, de dilluns a divendres de 8 a 15 h.


Darrera actualització: 08.02.2024 | 13:51