Atenció a persones amb dependència

La llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, reconeix un dret universal i subjectiu. Aquesta llei regula les condicions bàsiques per l’atenció de les persones quan, de forma permanent, necessitin ajuda d’altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària com menjar, vestir-se, la cura personal, la mobilitat essencial, etc.

El Servei comarcal d’atenció a la dependència del Consell Comarcal del Garraf realitza els Plans Individuals d’Atenció, requisit necessari per oferir el recurs social més adient a les persones sol·licitants. 

Una treballadora social de l’àrea bàsica de serveis socials del Consell Comarcal es desplaça als centres residencials de gent gran i/o als domicilis de les persones sol·licitants per elaborar conjuntament el Pla Individual d'Atenció (PIA).

A més, es gestiona la tramesa i control de sol·licituds, acords de PIA signats, documentació complementària i incidències entre l’àrea bàsica de l'ens comarcal i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Horari:

De dilluns a divendres de 8 a 14.30 h i dijous de 16 a 19 h.

Persones destinatàries:

Persones en situació de dependència, residents als municipis de Cubelles, Canyelles i Olivella.


Com sol·licitar-ho:

Tel. 93 810 04 00

Cal demanar cita prèvia.


Darrera actualització: 07.11.2022 | 13:47