Contractació laboral de joves

El Consell Comarcal del Garraf contracta joves a través dels programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Des de l'any 2016 s'han contractat 21 joves al programa Joves en Pràctiques i 4 al programa TRFO. Els programes estan subjectes a convocatòria anual del SOC, i en l'actualitat són:

  • Primera experiència en administracions públiques. NOVA CONVOCATÒRIA per a un/a jove amb CFGS!

Estat: en procés de selecció de joves candidats/es. 

Què ofereix: Contracte laboral de 12 mesos, en la modalitat de contracte formatiu per a l'adquisició de la pràctica professional. Un cop la persona jove és contractada, resta sota la supervisió d’un tutor o tutora del consell comarcal, que s’encarrega de vetllar per a l’aprofitament del període de pràctiques. Quan finalitza la contractació, cada jove obté un certificat de pràctiques que deixa constància del seva progressió i/o desenvolupament en el lloc de treball.

Requisits:

  • Joves més grans de 16 i menors de 30 anys.
  • Estar inscrits/es com a demandant d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
  • Acreditar la possessió d'un títol CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES, o d'un certificat de professionalitat equivalent, que habiliti per a l'exercici professional.
  • No poden haver passat més de 5 anys des de l'obtenció de la titulació requerida.  

Assegura't de tenir les dades i la titulació actualitzada al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Més informació, envia un correu a joventut@ccgarraf.cat o whatsapp a 675 926 571.

Aquest programa està finançat pe la Unió Europea – Next Generation EU.

  • TRFO - Treball i Formació - Persones joves tutelades i extutelades: 

Estat: en funcionament. Pendent de convocar per a l'any 2023-2024.

Què ofereix: Contracte laboral de 12 mesos, formació i acompanyament.

Requisits: joves de 17 a 21 anys en situació de tutela o extutela. 

Lloc de treball: conserge

Aquest programa està cofinançat pe la Unió Europea.

Darrera actualització: 13.11.2023 | 14:14