Menjador escolar preceptiu

Competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per gestionar la gratuïtat del servei de menjador escolar per a les famílies d’alumnes d’ensenyament obligatori que, d’acord amb el mapa escolar, s’han de desplaçar a un altre municipi perquè en el seu municipi de residència no hi ha un centre escolar corresponent a la seva etapa educativa o a les seves necessitats educatives (NEE).

Els centres educatius faran arribar una llista al Consell Comarcal del Garraf amb l’alumnat que s’ha matriculat en el seu centre per raó de falta d’oferta educativa al seu municipi. En el cas de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) és necessari que tinguin dictamen per part de l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic) del Garraf.

Aquests alumnes tindran el menjador escolar gratuït, amb les següents condicions:

  • L’alumnat escolaritzat en un centre educatiu de secundària obligatòria que apliqui la jornada compactada no rebrà cap assignació per al servei de menjador.
  • L’alumnat escolaritzat en un centre educatiu de secundària obligatòria que no apliqui la jornada compactada haurà de tenir almenys dues tardes amb hores lectives per poder accedir al menjador gratuït.

Calendari/Horari:

Curs escolar.

Darrera actualització: 09.05.2022 | 11:03