08. Promoure la transició ecològica i energètica

Objectiu

  • Promoure la transició ecològica i energètica.

Acció

  • Promourem l’estalvi energètic i la reducció d’emissions en coordinació amb els ajuntaments.
  • Treballarem amb altres institucions i agències pel desenvolupament sostenible de la comarca del Garraf.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8ODS 11ODS 13ODS 17

Seguiment

ODS:

07. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna
11. Aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles
13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes
17. Revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible
Darrera actualització: 22.09.2022 | 12:53