11. Aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles

El món cada vegada està més urbanitzat. Des de 2007, més de la meitat de la població mundial ha estat vivint en ciutats, i s'espera que aquesta quantitat augmenti fins al 60% el 2030. Les ciutats i les àrees metropolitanes són centres neuràlgics del creixement econòmic, ja que contribueixen al 60% aproximadament del PIB mundial. No obstant això, també representen al voltant del 70% de les emissions de carboni mundials i més del 60% de l'ús de recursos.

La ràpida urbanització està donant com a resultat un nombre creixent d'habitants en barris pobres, infraestructures i serveis inadequats i sobrecarregats (com la recollida de residus i els sistemes d'aigua i sanejament, carreteres i transport), la qual cosa està empitjorant la contaminació de l'aire i el creixement urbà incontrolat.

L'impacte de la COVID-19 serà més devastador a les zones urbanes pobres i densament poblades, especialment pel mil milió de persones que viu en assentaments informals i en barris marginals arreu del món, on l'amuntegament també dificulta complir amb les mesures recomanades, com el distanciament social i el autoaïllament.

L'organisme de les Nacions Unides per als aliments, la FAO, ha advertit que la fam i les morts podrien augmentar de manera significativa en les zones urbanes que no compten amb mesures per garantir que les persones residents pobres i vulnerables tinguin accés a aliments.

Fites

  • D'aquí a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles i millorar els barris marginals.
  • D'aquí a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport assegurances, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els nens, les persones amb discapacitat i les persones d'edat.
  • D'aquí a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la planificació i la gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans en tots els països.
  • Incrementar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.
  • D'aquí a 2030, reduir significativament el nombre de morts causades pels desastres (inclosos els relacionats amb l'aigua), i de persones afectades, i reduir considerablement les pèrdues econòmiques directes provocades pels desastres en comparació amb el producte intern brut mundial, fent especial èmfasi en la protecció de les persones pobres i les persones en situacions de vulnerabilitat.
  • D'aquí a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus.
  • D'aquí a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els nens, les persones d'edat i les persones amb discapacitat.

(Font: https://www.un.org/)

Propostes Pla de Mandat

Darrera actualització: 20.05.2022 | 09:09