13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

El 2019 va ser el segon any més calorós de tots els temps i va marcar el final de la dècada més calorosa (2010-2019) que s'hagi registrat mai. Els nivells de diòxid de carboni (CO2) i d'altres gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera van augmentar fins a nivells rècord el 2019. El canvi climàtic està afectant a tots els països de tots els continents. Està alterant les economies nacionals i afectant diferents vides. Els sistemes meteorològics estan canviant, els nivells de la mar estan pujant i els fenòmens meteorològics són cada vegada més extrems.

Tot i que s'estima que les emissions de gasos d'efecte hivernacle caiguin al voltant d'un 6% el 2020 a causa de les restriccions de moviment i les recessions econòmiques derivades de la pandèmia de la COVID-19, aquesta millora és només temporal. El canvi climàtic no es va a pausar. Una vegada que l'economia mundial comenci a recuperar-se de la pandèmia, s'espera que les emissions tornin a nivells majors. Cal prendre mesures urgents per abordar tant la pandèmia com l'emergència climàtica per tal de salvar vides i mitjans de subsistència.

L'Acord de París, aprovat el 2015, aspira a reforçar la resposta mundial a l'amenaça del canvi climàtic mantenint l'augment global de la temperatura durant aquest segle molt per sota de 2 graus Celsius pel que fa als nivells preindustrials. L'acord també aspira a reforçar la capacitat dels països per solucionar els efectes del canvi climàtic mitjançant fluxos financers apropiats, un nou marc tecnològic i un marc de desenvolupament de la capacitat millorat.

Fites

  • Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals en tots els països.
  • Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals.
  • Millorar l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l'alerta primerenca.
  • Complir el compromís dels països desenvolupats que formen part de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de aconseguir per a l'any 2020 l'objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals procedents de totes les fonts, per tal d'atendre les necessitats dels països en desenvolupament respecte de l'adopció de mesures concretes de mitigació i la transparència de la seva aplicació, i posar en ple funcionament el Fons Verd per al Clima capitalitzant-lo el més aviat possible.
  • Promoure mecanismes per augmentar la capacitat per a la planificació i gestió eficaços en relació amb el canvi climàtic en els països menys avançats i els petits estats insulars en desenvolupament, fent particular èmfasi en les dones, els i les joves i les comunitats locals i marginades.

(Font: https://www.un.org/)

Propostes Pla de Mandat

Darrera actualització: 10.08.2022 | 07:58