Recomanacions sobre activitats de lleure amb menors

Les colònies, casals d’estiu, rutes i acampades infantils o juvenils són activitats d’educació en el lleure on hi participen menors de 18 anys, amb una finalitat educativa, cultural, formativa o social i estan regulades per una normativa (Decret 267/2016)

El Servei comarcal de Joventut del Garraf assessora les persones o entitats organitzadores d’aquestes activitats i, durant els períodes de vacances, realitza visites de seguiment per comprovar que compleixen la normativa.

Per tal de garantir la qualitat i la seguretat, recomanem a les famílies que tinguin en compte algunes qüestions a l'hora d'inscriure-hi els seus fills i filles:

  • Demanar el contingut detallat del programa i de la proposta de lleure educatiu.
  • Conèixer l’equip de persones que coordinaran l’activitat, abans que aquesta comenci. 
  • Comprovar que l'activitat compleix amb les ràtios (nombre d'infants a càrrec de cada persona adulta) i les titulacions requerides (monitor/a, director/a). Aquest aspecte consta a la notificació que l’entitat organitzadora ha de fer a la Direcció General de Joventut, almenys 7 dies abans del seu inici.
  • L’entitat organitzadora ha de sol·licitar les autoritzacions corresponents a les famílies o persones tutores legals, així com fitxes de salut i comprovants de cobertura sanitària i les ha de conservar durant tota l’activitat.
  • Si és una acampada, el grup ha d’haver elaborat un pla d’emergències adequat a la situació del lloc on s’acampa.
  • És obligatori que l’entitat organitzadora contracti assegurances que cobreixin la responsabilitat civil i els accidents de les persones participants. 

Podeu trobar més informació sobre activitats de lleure a jove.cat.

Darrera actualització: 28.06.2022 | 11:33

Enllaços

Darrera actualització: 28.06.2022 | 11:33