Convocatòria Ple ordinari del 3 d'octubre de 2019

Dilluns, 30 de setembre de 2019 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes dels plens extraordinaris de 19 de juliol i 2 d’agost de 2019.
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

Presidència – Serveis Generals i Organització

3. Donar compte del Decret de Presidència relatiu a la designació de representants dels grups polítics comarcals a les comissions informatives i nomenament de les presidències i vicepresidències de les mateixes (Exp. 1376-0050/2019).

4. Donar compte de les modificacions de pressupost números 10/19 a 16/19.

5. Donar compte de l’informe de morositat del 2n trimestre.

6. Donar compte dels estats d’execució del 2n trimestre.

7. Donar compte de l’informe resum de control intern 2018.

8. Proposta d’aprovació del Compte general 2018.

9. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació del pressupost número 17/19.

10. Proposta d’aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions (Exp. 1376-0049/2019).

11. Proposta d’aprovació de l’increment salarial del 0,25% de l’equip humà (Exp. 1376-0056/2019).

12. Proposta de ratificació del Protocol d’actuació del Consell Comarcal del Garraf en relació al deure d’intervenció dels i les professionals per a promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTI (1376-0057/2019).

13. Proposta de nomenament de representants del Consell Comarcal del Garraf en altres òrgans (Exp. 1376-0054/2019).

Serveis a les Persones

14.  Proposta d’aprovació de l’actualització del preu del servei de menjador escolar de l’Escola El Morsell d’Olivella curs 2019-2020.

15.  Proposta d’aprovació de l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar, curs 2019-2020.

Ordenació Territorial i Habitatge

16.  Proposta d’aprovació definitiva de la memòria valorada de la “Ruta del Patrimoni del Garraf”, actuació inclosa dins de l'operació "Garraf: camins, patrimoni i natura", cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eix 6.

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

17.  Proposta d’aprovació del Conveni de Col·laboració en relació al Programa 30 Plus amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges d’acord amb la resolució d’atorgament –programa 30 plus 2019 (Exp. SOC046/19/00042).

18.  Proposta d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística.

19.  Donar compte de l’aprovació de la sol·licitud al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del Programa Treball i Formació 2019-2020.

20.  Donar compte de l’aprovació del Pla de treball i la sol·licitud de subvenció per a la pròrroga de l’Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL).

Mocions 

21.  Moció del Grup Comarcal de Ciutadans(CS) sol·licitant la  baixa del Consell Comarcal del Garraf de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).

22.  Moció que presenten els grups comarcals PSC-CP, Junts per Catalunya, Construim i En Comú Guanyem en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.

23.  Moció  que  presenten els grups comarcals PSC-CP, Junts per Catalunya, Construim i En Comú Guanyem  en defensa del Sector de la Vinya com a element dinamitzador del territori. 

24.  Moció que presenten els Grups comarcals de CUP-AMUNT, ERC, CONSTRÜIM, SOM VNG i Junts per Catalunya davant la repressió de l’Estat Espanyol i amb solidaritat amb les 9 independentistes detingudes el passat 23 de setembre.  

25.  Precs

Data publicació:30 de setembre de 2019

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:32