Transparència

Transparència: acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal de Transparència del Consell Comarcal del Garraf s'estructura en els quatre grans àmbits següents:

En general, hi podreu trobar informació relativa, entre altres, als temes següents: 

  • Plens comarcals
  • Pressupostos i plantilles
  • Normativa general i fiscal
  • Informació d'urbanisme
  • Contractes i licitacions
  • El tauler d'anuncis municipal
  • Informació del personal del consell comarcal
  • Subvencions
  • Etc.
Darrera actualització: 13.10.2022 | 08:57
Darrera actualització: 13.10.2022 | 08:57