Convocatòria Ple ordinari del 24 de setembre de 2020

Dimecres, 21 d'octubre de 2020 a les 00:00

Ordre del dia

1.    Aprovar l’acta del ple ordinari de 9 de juliol de 2020.

Presidència

2.    Informació en relació al desenvolupament de serveis i programes del Consell Comarcal davant les conseqüències socials i econòmiques de la COVID-19.

Control dels òrgans de govern

3.    Donar compte de decrets de presidència i gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0180/2020).

Serveis Generals i Organització

4.    Donar compte dels expedients de modificació de pressupost números 9 a 13 (Expedients 1730-0191/2020; 1730-0192/2020; 1730-0193/2020; 1730-0194/2020; 1730-0195/2020).

5.    Donar compte de l’acceptació del crèdit en el marc de la línia "Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2020” concedit per la Diputació de Barcelona (Expedient 1730-0041/2020).

6.    Aprovar el Compte General 2019 (Expedient 1730-0171/2020).

7.    Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Canyelles d’ajornament i fraccionament del pagament en matèria de serveis socials (Expedient 1376-0166/2020).

8.    Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Comarcal (Expedient 1376- 0167/2020).

9.    Aprovar el nomenament de representants del Consell Comarcal al grup de treball del Pla Territorial del Penedès (Expedient 1376-0172/2020).

Serveis a les Persones

10.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i el Consell Comarcal del Maresme per a la participació en el projecte del Programa d’Ajuts individuals de menjador (Expedient 1376-0140/2020).

11.  Donar compte dels Decrets de Presidència número 129/2020 i 131/2020 que resolen l’aixecament de la suspensió dels contractes de servei de transport escolar col·lectiu del Garraf i del servei de monitoratge del transport escolar (Expedients 1376- 0058/2020; 1376-0059/2020 i 1376-0072/2020).

12.  Donar compte del Decret de Presidència 126/2020 que resol aprovar la indemnització per la suspensió de contractes a les empreses adjudicatàries dels servei de menjador escolar d’acord amb l’aplicació dels criteris establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Instrucció de 19 de juny de 2020 (Expedients 1376-0057/2020; 1376-0068/2020 i 1403-0126/2020).

13.  Ratificar el Decret de Presidència 122/2020 pel qual s’acorda l’actualització del preu de menú per alumne i dia del contracte de servei de menjador escolar de l’Escola El Morsell d’Olivella (1403-0148/2020).

14.  Ratificar el Decret de Presidència 140/2020, pel qual s’acorda la pròrroga del contracte de servei de monitoratge del transport escolar a la Fundació Pere Tarrés. (Expedient 1408-0189/2020).

15.  Ratificar el Decret 152/2020 que resol la desestimació de la revisió del preu del servei de menjador de l’Escola l’Aragai sol·licitada per l’adjudicatari (Expedient 1403- 0170/2020).

16.  Aprovar la proposta de finançament provisional de les competències delegades en matèria d’ensenyament per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya pel curs 2020/2021.

17.  Ratificar el Decret de Presidència 150/2020 que resol les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador del curs escolar 2020-2021 (Expedient 2240-0136/2020).

18.  Aprovar els ajuts individuals de desplaçament del curs 2020-2021 (Expedient 2240- 0137/2020).

Serveis Socials i Salut

19.  Aprovar l’addenda al contracte programa entre el Departament de Treball, Afers socials i famílies i el Consell Comarcal en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per la implantació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia Covid 19 durant l’exercici 2020 (Expedient 1376-0196/2020).

20.  Aprovar l’annex al conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal i l’ajuntament d’Olivella per la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials (1376-0187/2020).

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

21.  Ratificar l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Agència de desenvolupament Node Garraf per a l'elaboració del Pla estratègic i d'activitat econòmica del Garraf en el marc del Pla de reactivació socioeconòmica de la comarca (Expedient 1376-0155/2020).

22.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Canyelles, en matèria d’ocupació pel desenvolupament de mesures del Pacte per l’Ocupació del Garraf: “Prospecció ocupacional al territori del Garraf” i “Execució, seguiment i coordinació del Pla de reactivació socioeconòmica” (Expedient 1376-0182/2020).

23.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles, en matèria d’ocupació pel desenvolupament de mesures del Pacte per l’Ocupació del Garraf: “Prospecció ocupacional al territori del Garraf” i “Execució, seguiment i coordinació del Pla de reactivació socioeconòmica” (Expedient 1376-0183/2020).

24.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella, en matèria d’ocupació pel desenvolupament de mesures del Pacte per l’Ocupació del Garraf: “Prospecció ocupacional al territori del Garraf” i “Execució, seguiment i coordinació del Pla de reactivació socioeconòmica” (Expedient 1376-0184/2020).

25.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en matèria d’ocupació pel desenvolupament de mesures del Pacte per l’Ocupació del Garraf: “Prospecció ocupacional al territori del Garraf” i “Execució, seguiment i coordinació del Pla de reactivació socioeconòmica”. (Expedient 1376-0185/2020).

26.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges, en matèria d’ocupació pel desenvolupament de mesures del Pacte per l’Ocupació del Garraf: “Prospecció ocupacional al territori del Garraf” i “Execució, seguiment i coordinació del Pla de reactivació socioeconòmica” (Expedient 1376-0186/2020).

Ordenació Territorial i Habitatge

27.  Donar compte de l’aprovació inicial del projecte executiu del camí pedalable de la costa del Garraf a Vilanova i la Geltrú (fase 2), redactat per “ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, S.L.” i “SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTING, INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.” (Expedient 1376- 0163/2020).

Mocions

28.  Moció del grup comarcal PSC en defensa del manteniment de l’activitat i dels llocs de treball de la Robert Bosch, Saint Gobain i altres empreses amenaçades pels tancaments totals o parcials de la seva activitat i que formen part del teixit productiu del Penedès.

29.  Moció del grup comarcal En Comú Guanyem, per l’activació econòmica i industrial del Penedès.

Serveis Generals i Organització

30.  Donar compte de la renúncia de la Sra. Marta Guinda Camps al càrrec de consellera comarcal (Expedient 1376-0197/2020).

Precs i preguntes

Data publicació:21 de setembre de 2020

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:25