Convocatòria Ple Ordinari del 19 de novembre de 2015

Divendres, 13 de novembre de 2015 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (ple ordinari de 17 de setembre de 2015).
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.
3. Presa de possessió del càrrec de conseller del Sr. Carlos Remacha López (PP).
4. Adhesió al Manifest institucional del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.
5. Prendre en raó els treballs amb els Consells Comarcals de la Demarcació de Barcelona i del document "Per una millora del finançament dels Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona".

Àrea de Serveis Generals i Organització

6. Donar compte de l'informe de tresoreria i annex d'intervenció referent a la morositat corresponent al 3r trimestre 2015.
7. Proposta d'aprovació de modificació d'ordenances fiscals i preus públics, per a l'any 2016.
8. Proposta de ratificació del Decret de Presidència número 152 de "Acceptació de la cessió de 27 carpes de la Diputació de Barcelona per prestar-les als municipis que així ho sol•licitin per la realització i promoció d'activitats de desenvolupament econòmic local".

Àrea de Serveis a les Persones

9. Proposta d'aprovació, si escau, de l'adjudicació definitiva dels ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics del Garraf, per al curs escolar 2015-2016.
10. Proposta d'aprovació, si escau, de l'annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella per a la gestió del programa de prevenció en drogodependència TRACA per a l'any 2016.
11. Ratificació del decret de presidència, de 21 de setembre de 2015, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Olivella i Sitges en relació al programa de Garantia Juvenil.

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

12. Proposta d'aprovació de les bases per a la concessió d'una beca de pràctiques d'arxiu, de suport a les tasques arxivístiques de l'Arxiu comarcal del Garraf, de Vilanova i la Geltrú per a l'any 2016.
13. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments d'Olivella i Canyelles en relació al programa Treball i formació 2015: Persones aturades no perceptores i Renda Mínima d'Inserció.
14. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntament de Cubelles en relació al programa Treball i formació 2015: Renda Mínima d'Inserció.

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

15. Proposta de prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella, per l'any 2016.
16. Proposta de prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Cubelles, per l'any 2016.
17. Proposta de prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per l'any 2016.
18. Proposta d'aprovació de l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, per a l'any 2016, relatiu a l'Oficina d'Habitatge situada en aquesta comarca.
19. Proposta d'aprovació de l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, per a l'any 2016, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social.

MOCIONS

20. Moció del grup de Ciutadans, Partido de la Ciudadania al Consell Comarcal del Garraf relativa al pagament del deute que té la Generalitat de Catalunya amb les farmàcies.
21. Moció d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Federació Convergència i Unió, Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu: Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
22. Moció del grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal al Consell Comarcal del Garraf per a la creació del grup de treball del Pla Territorial Parcial del Penedès.
23. Proposta de moció de Coalició Candidatura de Progrés, Federació Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, SOM VNG, Coalició Entesa, Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, de suport a la creació de la prestació "Garantia +55.
24. Proposta de moció de Coalició Candidatura de Progrés, Federació Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, SOM VNG, Coalició Entesa, Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, de Ciutadans - Partido de la Ciudadania, en defensa de la rebaixa de l'IVA cultural que afecta a la creació i producció de proximitat i l'accés a la cultura en l'àmbit local.

Mocions d'urgència

25. Precs i preguntes.

Data publicació: 13 de novembre de 2015

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:30