Convocatòria Ple ordinari del 17 de desembre de 2015

Dilluns, 14 de desembre de 2015 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (ple ordinari de 19 de novembre de 2015).
2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

Àrea de Serveis Generals i Organització

3. Proposta d'aprovació dels estatuts del Consorci de Promoció Turística del Penedès, i d'aprovació del Conveni d'adhesió entre el Consorci de Promoció Turística del Penedès i el Consell Comarcal del Garraf.
4. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'entitat local "Tegar, tallers especials del Garraf " per a la cessió de la gestió de 27 carpes.
5. Ratificació del decret de presidència en relació a la sol.licitud al Consorci AOC d'alta al Servei electrònic (SEU-e), al Servei tauler electrònic directes (e-Tauler) i l'alta al servei de transparència.
6. Proposta de reconèixer el dret del personal laboral del Consell Comarcal del Garraf a percebre les quantitats encara no recuperades dels imports deixats de percebre com conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de l'any 2012.

Àrea de Serveis a les Persones

7. Proposta d'aprovació, si escau, de la pròrroga del conveni amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu al servei de transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda.

Àrea d'ordenació Territorial i Habitatge

8. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal Penedès-Garraf i el Consell Comarcal del Garraf per l'any 2016.
9. Proposta de creació del Grup de Treball del Pla Territorial Parcial del Penedès d'acord amb l'article 40 del Reglament Orgànic Comarcal.

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

10. Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada al Consell Comarcal del Garraf, pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a la realització del programa "Fem ocupació per a Joves".

Mocions d'urgència

11. Precs i preguntes.

Data publicació:14 de desembre de 2015

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:28