Convocatòria Ple ordinari del 14 de desembre de 2017

Dilluns, 11 de desembre de 2017 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de les actes dels plens anteriors (19/10/17 i 9/11/17).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

3. Proposta d’aprovació de suport al Manifest unitari “Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones 25 de novembre de 2017”.

Àrea de Serveis Generals i Organització

4. Proposta d’aprovació del II Pla Intern d’Igualtat (2017-2021) del Consell Comarcal del Garraf.

5. Proposta d’aprovació de la modificació de les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’una plaça temporal de tècnic/a mitjà - projecte FEDER aprovades en sessió plenària del Consell Comarcal del Garraf de data 19 d’octubre de 2017.

6. Proposta d’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’una plaça temporal de tècnic/a de coordinació i execució del projecte PECT mitjançant concurs oposició lliure.

7. Donar compte de l’informe de tresoreria referent a la morositat del 3r trimestre de 2017.

8. Donar compte de l’estat d’execució corresponent al 3r trimestre de 2017.

9. Donar compte dels decrets de Presidència en relació a modificacions del pressupost 2017 (exp. 18 a 22/2017).

Àrea de Serveis a les Persones

10. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 230/2017 de data 23 de novembre de 2017, relatiu a l’atorgament d’ajut individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques, curs 2017-2018

11. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat contra l’adjudicació del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca del Garraf per als cursos 2017-2018 i 2018-2019

12. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 221/2017 relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles en matèria de polítiques de joventut relatives al contracte programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

13. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 222/2017 relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Canyelles en matèria de polítiques de joventut relatives al contracte programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

14. Proposta d’aprovació de l’Annex al Conveni del Projecte TRACA –Pla de Prevenció de Drogodependències – entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella per a l’any 2018.

15. Proposta d'aprovació de l'”Addenda al contracte programa 2016/2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Garraf, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, per al 2017".

16. Proposta d'aprovació del "Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Canyelles per a la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials per a l'any 2018".

17. Proposta d'aprovació del "Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Cubelles per a la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials per a l'any 2018".

18. Proposta d'aprovació del "Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament d'Olivella per a la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials per l'any 2018".

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge.

19. Prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles, per a l’any 2018.

20. Prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per a l’any 2018.

21. Prorrogar, de forma expressa, el conveni de col·laboració per a l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella, per l’any 2018.

22. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2018.

23. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social per a l’any 2018.

24. Delegar a favor de la Presidència, les següents atribucions i/o competències del Ple del Consell Comarcal del Garraf en relació a l’operació “Garraf: camins, patrimoni i natura”.

25. Aprovar la creació de la Ponència Tècnica Ambiental del Consell Comarcal del Garraf.

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports.

26. Proposta d’acceptació de la subvenció i aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’entitat promotora Consell Comarcal del Garraf, en el marc del Programa 30 Plus, per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

27. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració del Consell Comarcal del Garraf amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per al desenvolupament del programa 30 plus, per a la inserció de persones desocupades de 30 i mes anys corresponent a la convocatòria 2017.

28. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Canyelles, Cubelles i Olivella per a la realització del Programa Treball i Formació 2017.

29. Donar compte al Ple del Consell Comarcal del Garraf del desenvolupament del Pacte per l'ocupació al Garraf i de l'adjudicació per a l'elaboració del Pacte per l'ocupació al Garraf a DALEPH Iniciativas y organización.

30. Donar compte del conveni de col·laboració establert entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Institut d’Estudis Penedesencs.

Mocions d’urgència

31. Precs i Preguntes.

Data publicació:11 de desembre de 2017

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:09