Convocatòria Ple Ordinari del 12 de desembre de 2014

Dimarts, 9 de desembre de 2014 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (ple ordinari de 9 de setembre de 2013).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

3. Presa de possessió del càrrec de consellera comarcal de la Sra. Marta Verdejo Sànchez.

4. Donar compte de la renúncia del Sr. Josep Antoni Blanco i Abad i la Sra. Núria Mestre i Casas i proposta de designació per part de la Junta Electoral Central de nous consellers comarcals.

5. Proposta d'aprovació del Manifest pel Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones (25 de novembre).

Àrea de Serveis Generals i Atenció a la Ciutadania

6. Proposta d'aprovació del Conveni tipus sobre assumpció de Funcions d'Assistència Local ASEGEL per la Diputació de Barcelona.

7. Proposta relativa a la petició del pagament de la part proporcional de la paga extra d'hivern del 2012 fins a la publicació del Real Decreto-Ley 20/2012.

Àrea de Serveis a les Persones

8. Proposta d'acceptació de la sentència d'apel·lació núm. 142/2010, interposat per la mercantil Gastronomia de Barcelona, SA, contra la resolució recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 7.04/2007-D.

9. Proposta d'aprovació del Finançament dels serveis i ajuts de transport i menjador escolar pel curs 2013-2014 de la comarca del Garraf.

10. Proposta de ratificació del decret de presidència, de 25 d'octubre de 2013, relatiu a l'atorgament DEFINITU dels ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques corresponents al curs 2013-2014.

11. Proposta d'aprovació del Pla supramunicipal de Prevenció en Drogodependències de Canyelles, Cubelles i Olivella, període 2013-2016.

12. Proposta d'aprovació de la modificació del Conveni de col•laboració entre l'Oficina Local Creu Roja a Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf per dur a terme el servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

13. Proposta d'aprovació del protocol d'Atenció a Dones Víctimes de Violència masclista per a les poblacions de Canyelles, Cubelles i Olivella.

14. Proposta de pròrroga del Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Garraf 2009- 2012 per al període 2013 -2015.

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

15. Proposta de ratificació del Decret de Presidència de data 24 d'octubre de 2013 d'aprovació del conveni de col•laboració amb NODE per a la realització dels treballs del pla de desenvolupament social i econòmic de la comarca del Garraf.

16. Proposta d'adhesió al protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.

Mocions

17. Moció de rebuig al tancament del converting de l'empresa SCA Hygiene Products S.L. Tissue Europe al municipi de Mediona i suport a les persones afectades.

18. Moció sobre la Llei de la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

19. Moció sobre empobriment i risc d'exclusió social.

20. Moció en relació als pressupostos de la Generalitat de Catalunya al Garraf per l'any 2014.

21. Moció del grup comarcal d'ICV-EUIA-EPM del Garraf per reclamar al Departament d'Ensenyament accions polítiques i recursos econòmics i humans pel foment d'una escola inclusiva.

Mocions d'urgència

22. Precs i preguntes.

Data publicació: 9 de desembre de 2014

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:40