Convocatòria Ple ordinari de l'1 de febrer de 2018

Dilluns, 29 de gener de 2018 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1.  Aprovació de l’acta del ple anterior (14 de desembre de 2017).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

Àrea de Serveis Generals i Organització

3. Proposta d'aprovació de la modificació i creació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'any 2018

4. Donar compte de l'informe de tresoreria referent a la morositat del 4t trimestre de 2017

5. Donar compte de l'estat d'execució corresponent al 4t trimestre de 2017.

6. Proposta d’aprovació del Pressupost, de les bases d’execució i de la plantilla de personal del Consell Comarcal del Garraf, per a l’any 2018.

7. Proposta d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública  per a l’any 2018.

8. Proposta d’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria d’una plaça de pedagog/a de l’EAIA vinculada al contracte-programa de Serveis Socials.

9. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf per a les millores infraestructurals i patrimonials a la Masia d'en Cabanyes.

10. Proposta d'aprovació del protocol d'intencions que es formalitza entre l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la mercantil Sitback Produccions, S.L., amb la doble naturalesa de conveni de col·laboració i contracte de patrocini per a l'esponsorització del "Vida Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú" durant les edicions de 2018 a 2021.

Serveis a les persones

11. Proposta d’aprovació dels ajuts de menjador per necessitats socioeconòmiques des del 23 de novembre de 2017 fins a la data actual, dins 
del curs escolar 2017-2018.

12. Proposta d’aprovació dels ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat d’educació obligatòria i 2n cicle d’educació infantil 
dels centres educatius de la comarca del Garraf, curs 2017-2018.

13. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Casa Empara quan al servei de transport adaptat i assistit, any 2018.

14. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Espiga Penedès quan al servei de transport adaptat i assistit, any 2018.

Cultura, patrimoni, ocupació i esports

15. Proposta de ratificació del Conveni de col·laboració entre el  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’entitat beneficiària Consell Comarcal del Garraf, en el marc del Programa UBICAT. 

16. Proposta d’aprovació del Conveni amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges, en relació al programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional, per a la inclusió social corresponent a la convocatòria 2017 i el seu desplegament durant l’exercici 2018.

MOCIONS

17. Moció que presenta el Grup Comarcal del Garraf del Partit Popular Català per a donar suport i defensar la presó permanent revisable.

18. Moció presentada pel Grup Comarcal del Garraf de Ciutadans de rebuig a l’augment de les tarifes del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona.

Mocions d’urgència

19. Precs i Preguntes.

Data publicació:29 de gener de 2018

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:08