Convocatòria del Ple Ordinari del 13 de juliol de 2017

Dilluns, 10 de juliol de 2017 a les 00:00

Ordre del dia

Presidència

1. Aprovació de l’acta del ple anterior (18 de maig de 2017).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

3. Presa de possessió del càrrec de conseller i consellera comarcal respectivament del Sr. Mario Baldú i Pizarro i la Sra. Montserrat Martínez i González, d’Esquerra Republicana de Catalunya.

4. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del Sr. Josep Asensio Albà de la CUP.

Àrea de Serveis Generals i Organització

5. Proposta de ratificació del decret de modificació de pressupost de la subvenció de la Diputació de Barcelona relativa al Programa de Garantia de Benestar Social 2017.

6. Proposta de ratificació del decret de modificació de pressupost de la Campanya de suport alimentari als infants amb vulnerabilitat alimentària 2017. 

7. Proposta de ratificació del decret de Presidència de l'acceptació del crèdit de la Diputació de Barcelona dins el "Pla d'Operacions de Tresoreria per als consells comarcal 2017". 

8. Proposta d'aprovació del compte general 2016.

Àrea de Serveis a les Persones

9. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 128/2017, 20 de juny de 2017, relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i la Creu Roja Espanyola a Vilanova i la Geltrú relatiu al suport del projecte Creu en la Infància, xarxa d’espais per a l’acompanyament als infants i les famílies.

10. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 129/2017, 20 de juny de 2017, relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració  entre el Consell Comarcal del Garraf i Càritas Diocesana de Sant Feliu a Barcelona relatiu al suport del projecte Centres de distribució d’aliments a la comarca del Garraf.

11. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 130/2017, 20 de juny de 2017, relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració  entre el Consell Comarcal del Garraf i l’IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball) de Vilanova i la Geltrú relatiu al suport del Projecte TIMOL.

12. Proposta de ratificació del decret de Presidència en relació al Conveni de col·laboració  entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Associació de Persones amb discapacitat del Garraf.

13. Proposta d’aprovació de l’Annex al Conveni de col·laboració  entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges en relació al programa de Garantia Juvenil. Any 2017-2018.

14. Proposta d’aprovació de l’adjudicació del servei de menjador escolar de l’Escola el Morsell d’Olivella per al curs 2017-2018.

15. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 140/2017, de 4 de juliol de 2017, relatiu a l’aprovació de la supressió de la clàusula 13.B del Plec de Clàusules Administratives que regeix el contracte per al servei de transport escolar col·lectiu de la comarca del Garraf.

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

16. Proposta d’aprovació dels convenis de col·laboració  entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de la comarca. FEDER 2014-2020.

17. Proposta de ratificació del Decret de Presidència de 29 de juny de 2017 de presentació de la sol·licitud de subvenció a la convocatòria establerta per l’ORDRE EMC/93/2017, de 18 de maig.

Àrea de cultura, patrimoni, ocupació i esports.

18. Proposta de ratificació de l’aprovació, del Decret de Presidència núm. 131/2017 que disposa aprovar el Conveni de col·laboració  i actuació entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, sant Pere e Ribes i Sitges per al desenvolupament de l’actuació “Prospecció Ocupacional en el Territori del Garraf”, d’acord amb la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona del Catàleg de serveis 2017.

Mocions d’urgència

19. Precs i Preguntes.

Data publicació:10 de juliol de 2017

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:12