Convocatòria del ple ordinari del 10 de setembre de 2022

Dilluns, 12 de setembre de 2022 a les 00:00

Ordre del dia

1.    ddsdsds comarcal (Expedient 1022-0395/2022).

3.    Lectura de la Declaració institucional del Consell Comarcal del Garraf per a l’alliberament i orgull LGTBI (Expedient 1227-0411/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització
4.    Aprovar el Codi ètic, de conducta i bon govern del Consell Comarcal (Expedient 1218- 0392/2022).

5.    Aprovar el Registre d'interessos del Consell Comarcal, els models de declaració i les instruccions de funcionament (Expedient 1023-0393/2022).

6.    Aprovar la declaració institucional del compromís de lluita contra el frau i la corrupció i pel foment de l’ètica i la integritat públiques (Expedient 1227-0386/2022).

7.    Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 2022 número 21 de suplement de crèdits (Expedient 1627-0381/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

8.    Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles del servei de transport adaptat, any 2022 (Expedient 1374-0323/2022). 

9.    Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la col·laboració i ús del programari informàtic de gestió del transport escolar (Expedient 1374- 0364/2022).

10.  Aprovar la modificació del contracte de servei de transport escolar LOT 2 (Expedient 1408-0373/2022).

11.  Aprovar el manifest “Construïm una comarca cuidadora” (Expedient 1227- 0385/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

12.  Aprovar la declaració com a bé cultural d’interès local de l’edifici de la Rectoria de Canyelles (Expedient 2773-0270/2022).

13.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sitges en matèria d'ocupació pel desenvolupament de l'actuació "Prospecció ocupacional al territori del Garraf" (2022-2024) (Expedient 1376-0357/2022).

14.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes en matèria d'ocupació pel desenvolupament de l'actuació "Prospecció ocupacional al territori del Garraf" (2022-2024) (Expedient 1376- 0358/2022).

15.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Cubelles en matèria d'ocupació pel desenvolupament de l'actuació "Prospecció ocupacional al territori del Garraf" (2022-2024) (Expedient 1376-0359/2022).

16.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Canyelles en matèria d'ocupació pel desenvolupament de l'actuació "Prospecció ocupacional al territori del Garraf" (2022-2024) (Expedient 1376-0360/2022).

17.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella en matèria d'ocupació pel desenvolupament de l'actuació "Prospecció ocupacional al territori del Garraf" (2022-2024) (Expedient 1376-0361/2022).

18.  Ratificar el Decret d’aprovació del conveni de cooperació i col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa Sitback Productions, SL, pel Vida Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú, edicions 2022, 2023, 2024 i 2025 (Expedient 1376-0382/2022).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

19.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Cubelles, d’assistència en matèria d’habitatge (Expedient 1374-0176/2022).

20.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament d’Olivella, d’assistència en matèria d’habitatge (Expedient 1374-0177/2022).

21.  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sitges, d’assistència en matèria d’habitatge (Expedient 1374-0175/2022).

Control dels òrgans de govern

22.  Donar compte de decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0391/2022).

23.  Donar compte dels expedients de modificació de pressupost 2022 números 8 a 20 (Expedient 1627-0383/2022).

24.  Donar compte de l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per estabilització i la modificació de les Ofertes Públiques d’Ocupació dels anys 2021 i 2022 (Expedient 1452-0325/2022).

25.  Donar compte de l’acord de designació de consellers a les comissions informatives de caràcter permanent del Consell Comarcal (Expedient 1015-0329/2022).

26.  Donar compte d’acord relatius a diversos projectes inclosos al PO FEDER 2014-2020 Eix 4 i 6:

  • Aprovar definitivament el projecte de consolidació de l’entrada i adequació dels accessos al Castellot del Garraf del municipi de Sitges, actuació inclosa al PO FEDER 2014-2020 Eix 6 dins l’operació “Garraf: Camins, Patrimoni i Natura” (Expedient 2398-0331/2021).
  • Adjudicar el contracte mixt de subministraments i serveis d’instal·lació de drivers per a l’enllumenat públic del municipi de Cubelles, actuació inclosa al PO FEDER 2014-2020 Eix 4 dins l’operació “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” (Expedient 1427-0277/2022). 

Serveis Generals i Organització

27.  Donar compte de la renúncia del Sr. Narcís Pineda Oliva al càrrec de conseller comarcal (Expedient 1024-0370/2022).

Precs i preguntes

Data publicació:23 de juny de 2022

Darrera actualització: 23.09.2022 | 11:29