Convocatòria del ple extraordinari de l'1 d'agost de 2023

Dijous, 27 de juliol de 2023 a les 17:00

Ordre del dia

1. Presa de possessió com a conseller del Sr. Carlos Remacha López (Expedient 1022-0678/2023).

2. Presa de possessió com a consellera de la Sra. Tània Reyes Torbisco (Expedient 1022-0679/2023).

3. Donar compte de la constitució dels grups polítics comarcals, designació de portaveus i membres de la junta de portaveus (Expedient 1166-0654/2023).

4. Aprovar la periodicitat de les sessions dels òrgans del Consell Comarcal (Expedient 1014-0680/2023).

5. Aprovar la creació i denominació de les comissions informatives de caràcter permanent i la comissió especial de comptes (Expedient 1014-0681/2023).

6. Aprovar la creació de la comissió de coordinació de govern i les seves competències (Expedient 1014-0682/2023).

7. Aprovar la ratificació i nomenament de la Gerència (Expedient 1476-0683/2023).

8. Aprovar les retribucions i assignacions dels consellers i conselleres i dels grups comarcals (Expedient 1014-0684/2023).

9. Aprovar el nomenament de representants del Consell Comarcal en els ens i organismes dels que forma part (Expedient 1020-0685/2023).

Donar compte dels Decrets de cartipàs (Expedient 1014-0669/2023)

10. Donar compte del Decret de nomenament de les vicepresidències.

11. Decret de delegació de competències a la Junta de Govern i nomenament dels membres.

12. Decret d’aprovació de l’organització comarcal en àrees i de delegació de competències a consellers i conselleres.

13. Decret de nomenament de representants comarcals a òrgans tècnics i altres.

Darrera actualització: 28.07.2023 | 08:29