08. Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tothom

Un creixement econòmic inclusiu i sostingut pot impulsar el progrés, crear llocs de treball decents per a totes les persones i millorar els estàndards de vida.

La COVID-19 ha alterat milers de milions de vides i ha posat en perill l'economia mundial. El Fons Monetari Internacional (FMI) preveu una recessió mundial tan dolenta o pitjor que la del 2009. A mesura que s'intensifica la pèrdua d'ocupació, l'Organització Internacional del Treball estima que prop de la meitat de les persones treballadores a nivell mundial es troba en risc de perdre els seus mitjans de subsistència.

Fins i tot abans del brot de la COVID-19, era probable que un de cada cinc països (on habiten milers de milions de persones que viuen en situació de pobresa) veiessin els seus ingressos per càpita estancar-se o reduir-se en 2020. A dia d'avui, les pertorbacions econòmiques i financeres derivades de la COVID-19 (com les alteracions en la producció industrial, la caiguda dels preus dels productes bàsics, la volatilitat al mercat financer i l'augment de la inseguretat) estan desbaratant el ja de per si tebi creixement econòmic i empitjorant els riscos accentuats d'altres factors.

Fites

  • Mantenir el creixement econòmic per càpita de conformitat amb les circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del producte intern brut de al menys el 7% anual en els països menys avançats.
  • Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses centrant-se en els sectors amb gran valor afegit i un ús intensiu de la mà d'obra.
  • Promoure polítiques orientades al desenvolupament, que donin suport a les activitats productives, la creació de llocs de treball decents, l'emprenedoria, la creativitat i la innovació, i fomentar la formalització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, fins i tot mitjançant l'accés a serveis financers.
  • Millorar progressivament, d'aquí a 2030, la producció i el consum eficient dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació de l'entorn, d'acord amb el Marc Decennal de
  • Programes sobre modalitats de Consum i Producció Sostenibles, començant pels països desenvolupats.
  • D'aquí a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els i les joves, i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d'igual valor.
  • D'aquí al 2020, reduir considerablement la proporció de joves que no estan empleats/des i no cursen estudis ni reben capacitació.

(Font: https://www.un.org/)

Propostes Pla de Mandat

Darrera actualització: 10.08.2022 | 08:04