05. Igualtat de gènere

La igualtat de gènere no només és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per construir un món pacífic, pròsper i sostenible. S'han aconseguit alguns avenços durant les últimes dècades: més nenes estan escolaritzades, i s'obliga a menys nenes al matrimoni precoç; hi ha més dones amb càrrecs en parlaments i en posicions de lideratge, i les lleis s'estan reformant per fomentar la igualtat de gènere.

Malgrat aquests èxits, encara hi ha moltes dificultats: les lleis i les normes socials discriminatòries continuen sent generalitzades, les dones segueixen estant infrarepresentades a tots els nivells de lideratge polític, i 1 de cada 5 dones i nenes d'entre 15 i 49 anys afirma haver patit violència sexual o física a mans d'una parella íntima en un període de 12 mesos.

Els efectes de la pandèmia de la COVID-19 podrien revertir els escassos èxits que s'han aconseguit en matèria d'igualtat de gènere i drets de les dones. El brot de coronavirus agreuja les desigualtats existents per a les dones i nenes a nivell mundial; des de la salut i l'economia, fins a la seguretat i la protecció social.

Les dones tenen un paper desproporcionat en la resposta al virus, fins i tot com a treballadores sanitàries en primera línia i com a cuidadores a la llar. El treball de cures no remunerat de les dones ha augmentat de manera significativa com a conseqüència del tancament de les escoles i l'augment de les necessitats de la gent gran. Les dones també es veuen més afectades pels efectes econòmics de la COVID-19, ja que treballen, de manera desproporcionada, en mercats laborals insegurs. A prop del 60% de les dones treballa a l'economia informal, el que les exposa encara més a caure en la pobresa.

La pandèmia també ha conduït a un fort augment de la violència contra les dones i les nenes. Amb les mesures de confinament en vigor, moltes dones es troben atrapades a casa amb els seus abusadors, amb dificultats per accedir a serveis que estan patint retallades i restriccions. Les noves dades mostren que, des del brot de la pandèmia, la violència contra les dones i les nenes (i, especialment, la violència domèstica) s'ha intensificat.

Fites

  • Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món.
  • Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació.
  • Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina.
  • Reconèixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons procedeixi en cada país.
  • Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.
  • Assegurar l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius segons l'acordat de conformitat amb el Programa d'Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d'Acció de Beijing i els documents finals de les seves conferències de examen.
  • Emprendre reformes que atorguin a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l'herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.
  • Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per promoure l'apoderament de les dones.
  • Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i les nenes a tots els nivells.

(Font: https://www.un.org/)

Propostes Pla de Mandat

Darrera actualització: 10.08.2022 | 08:01