Serveis a les Persones

Ensenyament

Des d’aquesta àrea es gestionen totes les competències delegades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: Transport escolar obligatori i no obligatori, gestió de menjadors escolars, beques de menjador, ajuts individuals de desplaçament. També es coordina el transport adaptat per a infants i adults.

Joventut

El Servei comarcal de Joventut gestiona i participa en diversos programes, com el Traca (prevenció de drogodependències), programes d'ocupació per a joves del SOC, Xarxa impulsora de Garantia Juvenil, Garraf Jove Música, Guia d'estiu Jove, etc. També es gestionen les competències delegades de la Direcció General de Joventut: control de les instal·lacions juvenils i seguiment d'activitats de lleure amb menors d'edat.

Serveis Socials i Salut

L’Àrea de Serveis Socials i Salut del Consell Comarcal del Garraf s’estructura funcionalment en Serveis socials d’atenció primària i Serveis socials especialitzats.

Els serveis socials d’atenció primària dels municipis de Canyelles, Olivella i Cubelles tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones.

Dins dels serveis especialitzats s'ofereix el Servei d’atenció a la infància i adolescència (EAIA). També es desenvolupa el Pla Comarcal de ciutadania i immigració, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD Garraf) i el Programa d'atenció a persones amb dependència, entre d'altres.

Cooperació

Des de l'àmbit de Cooperació i Cultura de Pau es gestiona el Programa Garraf per la Pau i totes les activitats que tenen a veure amb la cooperació al desenvolupament i amb la cultura de pau.

Garraf Tallers

És un programa intergeneracional que compta amb la col·laboració d’un grup de persones grans, voluntàries, de la comarca del Garraf, que es desplacen als centres educatius, centres cívics, entitats d’esplai, biblioteques, etc. amb l’objectiu de donar a conèixer la tradició, els oficis i els costums de la comarca a través de la seva pròpia experiència. És un recurs per als grans i per als joves, que fomenta la cohesió social, posant en valor el respecte pels més grans, alhora que fomenta el manteniment de les tradicions de la comarca.

Responsables polítics:

 • Presidència de l’Àrea: Albert Bonet Huete.
 • Vicepresidència de l’Àrea: Gisela Vargas Reyes
 • Conselleria delegada d'Ensenyament, Igualtat, Feminisme i LGTBI+: Gisela Vargas Reyes
 • Conselleria delegada de Joventut: Quim-Fèlix Ruiz i Collado
 • Conselleria delegada de Gent Gran: Nelson Araújo Ozuna
 • Conselleria delegada de Serveis Socials: Ana Herrera Bordallo
 • Conselleria delegada de Salut: Antonia Pulido Fernández
 • Conselleria delegada de Convivència, Diversitat i Ciutadania: Albert Bonet Huete
 • Conselleria delegada de Cooperació: Julio Ruiz Melero

Responsables tècniques:

 • Cap de l'Àrea de Serveis a les Persones: Sra. Nati García Moreno
 • Cap de l'Àrea de Serveis Socials: Sra. Isabel Reina 

Darrera actualització: 13.09.2023 | 10:25