Ordenació Territorial i Habitatge

L’Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge es divideix en tres àmbits de treball:

  • L’Oficina d’Habitatge dóna servei d’informació, assessorament i tramitació de sol·licituds d’ajudes per a la compra, el lloguer i la rehabilitació d’habitatges. També tramita cèdules d’habitabilitat i registres de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial i gestiona la borsa d'habitatge jove i la borsa de lloguer social.
  • L’Àmbit d’Ordenació Territorial inclou el seguiment de la planificació territorial i sectorial, del PUOSC municipal i l’execució i control de les obres comarcals.
  • L'Àmbit de Medi Ambient que inclou les accions de sensibilització i difusió ambiental, el Pla de camins i les competències delegades al Consell Comarcal com la ponència ambiental i la tramitació dels programes PERC i PLEGAC.

Responsables polítics:

  • Presidència: Luis Miguel García Alcaraz
  • Vicepresidència: Rosa Fonoll Ventura
  • Conselleria delegada de Planejament i Projectes Europeus: Francisco José Perona Jiménez
  • Conselleria delegada d’Habitatge: Xavier Roig Juan
  • Conselleria delegada de Medi Natural i Transició Energètica: Jaume Carnicer Mas

Responsables tècnics:

  • Cap de l’Àrea: Sra. Eva Piñol Gené.

Darrera actualització: 13.09.2023 | 10:24