Procés selectiu d’una plaça de Coordinació de l’Àrea de Serveis Socials.

Dilluns, 7 de febrer de 2022 a les 00:00

Procés finalitzat

Procés selectiu d’una plaça de Coordinació de l’Àrea de Serveis Socials

Presentació d'instàncies del 8 al 28 de febrer de 2022

Anunci de bases i la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure, per a cobrir una plaça de Coordinació de l’Àrea de Serveis Socials, com a personal laboral de caràcter indefinit mitjançant contracte relleu.

Darrera actualització: 12.12.2022 | 10:18