19. Fomentar les polítiques de joventut comarcal

Objectiu

  • Fomentar les polítiques de joventut comarcal i donar suport a les locals, amb la finalitat de generar-ne de públiques a nivell comarcal i d’acord amb la Generalitat de Catalunya

Acció

  • Seguirem coordinant les taules comarcals de joventut (tècniques i polítiques).
  • Seguirem coordinant i col·laborant amb l’Oficina Jove Garraf.
  • Impulsarem projectes i accions d’àmbit intermunicipal o comarcal: guia d’estiu comarcal, formació a professionals i joves, etc
  • Promocionarem accions intercomarcals (intercanvis formatius, projectes compartits).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 11ODS 11ODS 11

Seguiment

S'han celebrat reunions de manera regular de la taula tècnica i de la taula política de joventut, d'àmbit comarcal amb els sis municipis i per projectes amb els municipis participants. Durant la pandèmia per covid-19 s'han fet reunions de seguiment de les normatives que afecten a les activitats amb joves i especialment als equipaments juvenils. 

L'assistència a les reunions supera el 80% en el cas de les tècniques i el 100% en el cas de les taules polítiques.  

  • Any 2019 (8 reunions comarcals, 12 per programes, 90% assistència)
  • Any 2020 (14 reunions comarcals, 11 per programes, 80% assistència)

S'ha treballat de manera coordinada amb l'Oficina Jove Garraf en la difusió d'accions adreçades a joves, de qualsevol àmbit territorial (nacional, comarcal o local) i s'ha elaborat de manera conjunta la Guia d'Estiu Jove, en format pdf (2019) i en format online (2020 i 2021).

Es va organitzar i finançar un curs gratuït de monitor/a d'educació en el lleure a Les Roquetes (Nadal 2019), amb assistència de 25 joves de 18 a 29 anys de la comarca.

L'any 2020 s'ha realitzat un Estudi sobre la salut emocional de les persones joves del Garraf, que serveix de base per a un projecte comarcal en l'àmbit de la salut emocional, actualment en fase de planificació.   

Durant el 2021 s'elabora el proper Pla comarcal de Joventut.

Dades generals:

ODS

Àrees:

Serveis a les Persones

Àmbits:

Joventut

Covid19:

No

Estat d'execució:

75%
Darrera actualització: 05.06.2023 | 12:38