10. Reduir la desigualtat en i entre els països

Reduir les desigualtats i garantir que ningú es quedi enrere forma part integral de la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. La desigualtat dins dels països i entre aquests és un continu motiu de preocupació. Tot i l'existència d'alguns indicis positius cap a la reducció de la desigualtat en algunes dimensions, com la reducció de la desigualtat d'ingressos en alguns països i l'estatus comercial preferent que beneficia els països de baixos ingressos, la desigualtat encara continua.

La COVID-19 ha intensificat les desigualtats existents i ha afectat més que ningú les persones pobres i les comunitats més vulnerables. Ha tret a la llum les desigualtats econòmiques i les fràgils xarxes de seguretat social que fan que les comunitats vulnerables hagin de patir les conseqüències de la crisi. Al mateix temps, les desigualtats socials, polítiques i econòmiques han amplificat els efectes de la pandèmia.

En el front econòmic, la pandèmia de la COVID-19 ha augmentat significativament la desocupació mundial i ha retallat dràsticament els ingressos dels treballadors i treballadores.

La COVID-19 també posa en risc els escassos avenços que s'han aconseguit en matèria d'igualtat de gènere i drets de les dones durant les últimes dècades. Pràcticament en tots els àmbits, des de la salut fins a l'economia, des de la seguretat fins a la protecció social, els efectes de la COVID-19 han agreujat la situació de les dones i les nenes simplement com a conseqüència del seu sexe.

Les desigualtats també estan augmentant per a les poblacions vulnerables en països amb sistemes sanitaris més deficients i en països que s'enfronten a crisis humanitàries existents. Les persones refugiades i les migrants, així com els pobles indígenes, la gent gran, les persones amb discapacitat i els nens es troben especialment en risc de ser exclosos. A més, el discurs d'odi dirigit als grups vulnerables està en augment.

Fites 

  • D'aquí a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional.
  • D'aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.
  • Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.
  • Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament una major igualtat.
  • Millorar la reglamentació i vigilància de les institucions i els mercats financers mundials i enfortir l'aplicació d'aquests reglaments.
  • Assegurar una major representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions adoptades per les institucions econòmiques i financeres internacionals per augmentar l'eficàcia, fiabilitat, rendició de comptes i legitimitat d'aquestes institucions.
  • Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, fins i tot mitjançant l'aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.
  • Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, de conformitat amb els acords de l'Organització Mundial de Comerç.
  • Fomentar l'assistència oficial per al desenvolupament i els corrents financeres, incloent-hi la inversió estrangera directa, per als Estats amb més necessitats, en particular els països menys avançats, els països africans, els petits Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d'acord amb els seus plans i programes nacionals.
  • D'aquí a 2030, reduir a menys de 3% els costos de transacció de les remeses de les persones migrants i eliminar els corredors de remeses amb un cost superior al 5%.

(Font: https://www.un.org/)

Propostes Pla de Mandat

Darrera actualització: 10.08.2022 | 08:06