03. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats

Garantir vides saludables i promoure el benestar a totes les edats és fonamental per al desenvolupament sostenible. Actualment, el món s’enfronta a una crisi sanitària mundial diferent a qualsevol altra: la COVID-19 està estenent el patiment humà, desestabilitzant l’economia mundial i augmentant la vida de milers de milions de persones a tot el món.

Abans de la pandèmia, es van fer grans progressos en la millora de la salut de milions de persones. Es van fer avenços significatius per augmentar l'esperança de vida i reduir alguns dels assassinats habituals associats a la mortalitat infantil i materna. Però es necessiten més esforços per eradicar completament una àmplia gamma de malalties i abordar molts problemes de salut persistents i emergents. Cal centrar-se en proporcionar un finançament més eficient dels sistemes de salut, una millora del sanejament i la higiene, i un major accés als metges, per a avançar significativament en la salvació de la vida de milions de persones.

Les emergències sanitàries com la COVID-19 representen un risc global i han demostrat la necessitat crítica de preparació. El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament va posar de manifest enormes disparitats en les capacitats dels països per fer front i recuperar-se de la crisi de la COVID-19. La pandèmia proporciona un moment decisiu per a la preparació d’emergències sanitàries i per a la inversió en serveis públics crítics del segle XXI.

Fites

 • Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius.
 • Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels menors de 5 anys, aconse­guint que tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.
 • Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses, i com­batre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.
 • Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.
 • Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol.
 • Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de trànsit.
 • Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i educació, així com la integració de la salut reproductiva a les estratègies i els programes nacionals.
 • Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones.
 • Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl.
 • Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac.
 • Donar suport a les activitats d’investigació i desenvolupament de vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment països en desenvolupament, i facilitar l’accés a medicaments i a vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració de Doha relativa a l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) i la salut pública, en la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’ADPIC pel que fa a la flexibilitat per a protegir la salut pública, i en particular, proporcionar accés a medicaments per a totes les persones.
 • Incrementar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.
 • Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial.

(Font: https://www.un.org/)

Propostes Pla de Mandat

Darrera actualització: 10.08.2022 | 08:00