18. Vetllar per l’accés de les persones adultes amb discapacitats físiques i/o psíquiques als centres de serveis socials d’atenció

Objectiu

  • Vetllar per l’accés de les persones adultes amb discapacitats físiques i/o psíquiques als centres de serveis socials d’atenció diürna de la comarca del Garraf.
  • Vetllar per analitzar la situació real de les persones adultes amb necessitats de mobilitat al Garraf.

Acció

  • Convocarem el concurs del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Garraf.
  • Farem una diagnosi i un estudi sobre la mobilitat de les persones amb discapacitat i les persones grans amb dependència als serveis socials d’atenció diürna, per tal de millorar-ne el model català.
  • Treballarem de manera conjunta amb els ajuntaments de la comarca per atendre les necessitats de mobilitat.
  • Continuarem fent el seguiment i la inspecció del funcionament de les rutes de transport.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 11ODS 11

Seguiment

Diagnosi del servei de transport adaptat i assistit a la comarca del Garraf- La Diputació de Barcelona aprova, en el Ple del 28 de maig de 2020, el suport a un Estudi per a la diagnosi dels serveis de transport adaptat de les persones amb discpaciatat, dependència i/o problemes de moblilitat dels majors de 18 anys de la comarca del Garraf. Aquest estudi es presentarà durant el 2n semestre del 2021.

Concurs del servei de transport adaptat i assistit- La Junta de Govern del Consell Comarcal del Garraf, celebrada el dia 7 de juliol de 2021, resolt l'adjudicació del contracte de servei de transport adaptat per un any (1 de setembre 2021 al 31 agost 2022) i un any més de pròrroga a l'empresa Autocares del Noreste,SA.

Dades generals:

ODS

Àrees:

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

Àmbits:

Persones amb discapacitat

Covid19:

No

Estat d'execució:

0%
Darrera actualització: 22.09.2022 | 12:57